Bezpečnost potravin

ČESKÁ CHUŤOVKA 2013

Vydáno: 23. 5. 2013
Autor: MZe

Letos se koná již pátý ročník soutěžě „Česká chuťovka“, která podporuje kvalitní a chutné české potraviny.


Výrobci kvalitních a hlavně chutných českých potravin se mohou ucházet o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2013“ letos již popáté. Hlavním smyslem soutěže „Česká chuťovka“ je podpora tradičních hodnot v českém potravinářství, kde chuť a kvalita byly vždy tím, na čem si výrobci nejvíc zakládali. Současně má pomoci i samotným spotřebitelům, aby se ve změti různých označení dokázali dobře orientovat, pokud hledají právě takovou potravinu, která je nejen ověřitelně zdejšího původu, ale na které si i zaručeně pochutnají.

Značku propůjčuje hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem. Odborným garantem soutěže je tradičně Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., v jehož sídle se v září hodnocení uskuteční. VÚP také samotné hodnocení soutěže organizuje a řídí a zabezpečuje tak vysokou míru její regulérnosti.  Složení hodnotitelské komise i zcela průhledný způsob výběru oceněných, vylučuje jakoukoliv manipulaci s výsledky či jejich ovlivňování jinými zájmy.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený výrobek splňovat, jsou jeho vysoké chuťové parametry. Důležitou součástí hodnocení je také design výrobku a jeho spotřebitelská využitelnost. Jak vyplývá už ze samotného loga, o značku „Česká chuťovka“ se mohou ucházet pouze výrobky českých výrobců vyrobené v ČR. Spojením těchto parametrů je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná s jinými oceněními, která jsou v ČR udělována.

Přihlášku i pravidla soutěže lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Po předchozích úspěších bude letos už potřetí udělována také značka Dětská chuťovka. Výrobky přihlášené do této kategorie by měly být určeny dětem ve věku od 6 do 16 let. Hodnotit je bude opět autentická dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury a studentů SPŠ potravinářských technologií v pražské Podskalské ulici , za jejíž významné podpory se také soutěž koná.

V loňském, velmi úspěšném 4. ročníku soutěže se do České i Dětské chuťovky přihlásilo rekordních 51 výrobců se 126 výrobky, přičemž 61 potravinářských výrobků od 41 výrobců značku získalo.

Letošní jubilejní 5. ročník soutěže se bude konat pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu ČR. Předávání letošních ocenění se tak uskuteční 17. října v Rytířském sále  Valdštejnského paláce, sídla Senátu.

(Autor: S. Bodoková, MZe)

Více informací: www.ceskachutovka.cz