Bezpečnost potravin

Češi a Poláci posílí spolupráci při kontrole bezpečnosti potravin

Vydáno: 26. 11. 2015
Autor: MZe

Informace o semináři v Ostravě, který se konal dne 25. 11. 2015.

Na semináři v Ostravě se dne 25. 11. sešli zástupci českého a polského ministerstva zemědělství. Za českou stranu jednání vedla Viera Šedivá, náměstkyně ministra zemědělství pro Sekci potravinářských výrob a za polskou stranu Ewa Lech, náměstkyně ministra pro zemědělství a rozvoj venkova. Hlavním cílem jednání bylo dále rozvinout přeshraniční spolupráci při kontrolách bezpečnosti potravin například výměnnými stážemi, výměnou zkušeností a vzájemnou spoluprací.

Účastníci semináře debatovali o kvalitě a možnostech předcházení falšování potravin, spolupráci při kontrole potravin živočišného původu a kontrolách potravin živočišného původu, problematice certifikace zásilek hospodářských zvířat mezi Českou republikou a Polskem a aktuální nákazové situaci Afrického moru prasat, vztekliny a leukózy skotu.

Semináře se zúčastnili i zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Za polskou stranu se jednalo o zástupce Hlavního inspektorátu pro kvalitu v zemědělství a potravinách, Hlavního veterinárního inspektorátu, Státní zdravotní inspekce a Hlavního inspektorátu pro zdraví rostlin a kontrolu osiv.

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství