Bezpečnost potravin

Černý čaj porcovaný – testování

Vydáno: 19. 10. 2012
Autor: berankova1

Časopis dTest testoval vzorky 17 čajů - pravých černých porcovaných.

Ve vzorcích čajů byly laboratorně zjišťovány rezidua pesticidů a hladiny polycyklických aromatických uhlovodíků. Senzoricky byla hodnocena přítomnost čajového prachu a dřevnatých částí stonků čajovníku.

Mezi testovanými vzorky 17 čajů pravých černých porcovaných byly podle senzorického testování značné rozdíly. Na přítomnost „klacíků“ a čajového prachu, který snáze zvětrá bylo poukázáno u 8 ze  17 testovaných výrobků. Byly mezi nimi jak levné supermarketové čaje, tak drahé značkové výrobky. Přítomnost dřevnatých částí prozradí nápadně světlá barva směsi i viditelné kousky dřevnatých stonků a řapíků. (Pro testování kvality sáčkovaného čaje je možné sáček ještě zasucha rozstřihnout a jeho obsah vysypat na bílý papír nebo do skleněné misky a zkoumat z jakých částí čajovníku byl čaj vyroben.) Podle toho, jak čaj vypadá, se dá odhadnout, jakou vůni, chuť  a barvu bude mít v šálku po zalití vodou. Senzorické zkoušky dTestu to potvrdily, čtyři nejchutnější čaje také nejlépe vypadaly. U výrobku Dilmah Ceylon Gold, který byl v suchém stavu po rozbalení jemný, jednotný a bezprachový, hodnotitelé po degustaci uvedli: „Jeden z nejlepších, příjemná vůně, svěží chuť“. (Česká vyhláška MZe č. 330/1997 Sb. čaj nedělí do jakostních tříd, příměs stonků nezakazuje, ani nespecifikuje kolik jich v pravém černém čaji smí být. Obsah čajového prachu také není ve vyhlášce limitován.)

Čaje byly testovány na přítomnost 256 různých pesticidů. Naprostá většina testovaných pesticidů nepřekročila mez detekce, ve 13 výrobcích byly některé pesticidy zachyceny, naměřené hodnoty se pohybovaly buď pod stanovenými maximálními limity, nebo mírně nad nimi. Pouze jeden výsledek byl nepřípustný. Ve vzorku čaje aro/ Černý čaj porcovaný jeden z pesticidů překročil maximální limit (pesticid imidacloprid).
V českých obchodech se dají koupit i čaje bez pesticidů (dle d Testu): Dilmah Ceylon Gold, Zlatý šálek Classic, Tesco/ Black Tea a Spar Ceylon.

Zdroj:  dTest, 2012, 9. vydání, s. 6-15

Souvisejícící informace:
A-Z slovník BP:  Pesticidy
                         Polycyklické aromatické uhlovodíky