Bezpečnost potravin

Černá skvrnitost citrusů: posouzení nových důkazů

Vydáno: 25. 1. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA přezkoumal studii věnovanou výskytu houby Phyllosticta citricarpa v Evropě.

Odborníci na rostlinolékařství úřadu EFSA přezkoumali studii, která tvrdí, že patogen, zodpovědný za černou skvrnitost citrusů (citrus black spot, CBS), se vyskytuje v Evropě. Patogenní houba Phyllosticta citricarpa je v EU uváděna jako karanténní škodlivý organismus na rostlinách, popisovaná choroba však dosud nebyla na území EU zaznamenána. 

Autoři studie uvedli, že objevili tuto patogenní houbu v zahradách v Portugalsku, na Maltě a v Itálii, ale nenalezli žádný potvrzený případ nemoci černé skvrnitosti citrusů v těchto oblastech.  

Ačkoli autoři studie použili moderní molekulární techniky, Vědecký panel EFSA pro zdraví rostlin (Panel PLH) poukázal na řadu omezení a nesrovnalostí ve studii:

  • Z popsané metodiky není jasné, jak byly vybrány lokality odběru vzorků  a jakým způsobem odběry probíhaly.
  • Odběr vzorků byl nesourodý a nebyl statisticky podložen. 
  • Nebylo vysvětleno, jakým způsobem byl průzkum černé skvrnitosti citrusů prováděn. Bez řádně provedeného šetření této choroby nelze dojít k závěru, že P. citricarpa nezpůsobuje onemocnění černou skvrnitost citrusů.       

     

Po zveřejnění studie  prováděly národní organizace ochrany rostlin vlastní šetření,  která však závěry studie nepotvrdila. Odběr vzorků bude dále pokračovat.  

Příloha:
Evaluation of a paper by Guarnaccia et al. (2017) on the first report of Phyllosticta citricarpa in Europe                            

Zdroj: EFSA