Bezpečnost potravin

Černá skvrnitost citrusů: nové studie potvrzují zprávu úřadu EFSA

Vydáno: 21. 6. 2016
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA posuzoval publikace o Phyllosticta citricarpa, zveřejněné v posledních dvou letech.

Odborníci na rostlinolékařství úřadu EFSA dospěli k závěru, že nové poznatky o houbové chorobě citrusů (citrus black spot) potvrzují zprávu vydanou EFSA v roce 2014. Úřad proto nebude aktualizovat své stávající vědecké stanovisko.

Phyllosticta citricarpa – organismus, který způsobuje černé skvrny na plodech citrusů, se v současné době v Evropské unii nevyskytuje  a podléhá fytosanitárním opatřením zabraňujícím jeho zavlečení. Vědecký panel pro zdraví rostlin EFSA v roce 2014 uvedl, že pokud by P. citricarpa překročila hranice EU, mohla by se etablovat a rozšířit v oblastech pěstování citrusů.

Evropská komise nedávno požádala úřad EFSA, aby posoudil dvě nové publikace o černé skvrnitosti citrusů a další relevantní recenzované články publikované v posledních dvou letech.

Černá skvrnitost citrusů se vyskytuje v řadě mimoevropských zemí, včetně velkých vývozců pomerančů.

Zdroj: EFSA