Bezpečnost potravin

Černá pálenice v Chropyni

Vydáno: 7. 12. 2023
Autor: Celní správa ČR

Foto: Celní správa ČR

Tisková zpráva Celní správy ČR, Celní úřad pro Zlínský kraj – Téměř 195 litrů zpracovaného ovocného destilátu v mnoha nádobách různorodého objemu, dále kompletní výrobní destilační zařízení pro výrobu lihu zajistili zlínští celníci v posledním listopadovém týdnu v obci Chropyně. Oproti jiným podobným případům byl „přístroj ke zpracování“ v poměrně kultivovaném stavu, což však nijak nesnižuje míru závažnosti protiprávního jednání pachatele, za které mu může být uložena pokuta až do výše 10 milionů korun, souběžně s propadnutím výrobního zařízení ve prospěch státu, s určením k následné likvidaci. Únik na spotřební dani byl po ověření objemového procenta lihu vyčíslen ve výši 28 843 korun. 

V souvislosti s nelegální výrobou a distribucí alkoholu neznámého původu dále připomínáme potenciální rizika. Od tzv. metanolové aféry již uplynulo více než 10 let, čímž postupně upadá v zapomnění, avšak v tomto roce opět dochází k významnému nárůstu výskytu alkoholu neprůkazného původu s vysokou mírou zdravotních rizik.

Proto apelujeme na veřejnost, aby se vyhýbala konzumaci jakéhokoliv alkoholu, u něhož absentuje kontrolní páska ke značení lihu (přičemž platnost této lze ověřit pomocí tzv. QR kódu prostřednictvím mobilní aplikace s přesměrováním na stránku Celní správy ČR). V souvislosti s pěstitelským pálením dále upozorňujeme na nutnost předložení příslušných dokladů o výrobě ovocného destilátu zejména během přepravy,  a rovněž na skutečnost, že nesmí být nabízen k prodeji. 

por. Mgr. Dušan Janiš
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj

Zdroj: Celní správa ČR