Bezpečnost potravin

Centrum pracovního lékařství

Vydáno: 24. 9. 2004
Autor:

Centrum pracovního lékařství je rozděleno do sedmi odborných skupin, které ve vzájemné spolupráci sledují cíle pracovního lékařství. Problematika tohoto oboru je navíc rozšířena o studium vztahu mezi zdravím a nepříznivými faktory životního prostředí. Je tomu tak především u chemických látek a některých fyzikálních faktorů (hluk, neionizující záření). Centrum CPL velmi úzce spolupracuje s ostatními Centry […]

Centrum pracovního lékařství je rozděleno do sedmi odborných skupin, které ve vzájemné spolupráci sledují cíle pracovního lékařství. Problematika tohoto oboru je navíc rozšířena o studium vztahu mezi zdravím a nepříznivými faktory životního prostředí. Je tomu tak především u chemických látek a některých fyzikálních faktorů (hluk, neionizující záření). Centrum CPL velmi úzce spolupracuje s ostatními Centry Státního zdravotního ústavu v oblasti kombinovaného působení nepříznivých faktorů pracovního prostředí, životního stylu a životních podmínek. Centrum CPL je Spolupracujícím centrem WHO v oblasti pracovního lékařství. Pracovníci centra jsou často zváni jako poradci WHO při přípravě mezinárodních dokumentů, metod a standardů. Centrum se zapojuje do aktivit WHO např. v oblasti Programu chemické  bezpečnosti a podpory zdraví na pracovišti.

Více informací: http://http://www.szu.cz/chpnp/index.php