Bezpečnost potravin

Centrum hygieny životního prostředí

Vydáno: 24. 9. 2004
Autor:

Centrum hygieny životního prostředí se zabývá otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Zkoumá velikost expozice škodlivým látkám a faktorům ze životního prostředí a identifikuje možná zdravotní rizika pro populaci vycházející z těchto expozic. Jsou zde rovněž posuzovány nové postupy a technologie z hlediska vlivu na zdraví, například úpravy pitné vody, materiálů pro styk s […]

Centrum hygieny životního prostředí se zabývá otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Zkoumá velikost expozice škodlivým látkám a faktorům ze životního prostředí a identifikuje možná zdravotní rizika pro populaci vycházející z těchto expozic. Jsou zde rovněž posuzovány nové postupy a technologie z hlediska vlivu na zdraví, například úpravy pitné vody, materiálů pro styk s pitnou vodou, využití čistírenských kalů, nakládání s nebezpečnými odpady apod.  Trvalou součástí práce Centra je expertizní činnost a také metodické a postgraduální vzdělávání nejen v rámci hygienické služby ČR. Pro Ministerstvo zdravotnictví jsou zpracovávány podklady pro novou legislativu a metodické pokyny.

Více informací:  http://www.szu.cz/chzp/index.htm