Bezpečnost potravin

Centra excelence pro potravinovou bezpečnost

Vydáno: 14. 5. 2003
Autor:

bezpečnost potravin, centrum excelence, Austrálie, NFIS

V Austrálii bylo dosaženo dohody mezi NFIS (National Food Industry Strategy) a poradním průmyslovým výborem o ustavení australského Centra excelence pro potravinovou bezpečnost a integritu. Zdravotní nezávadnost (bezpečnost) potravin a integrita se vztahuje  na výrobní systémy, obchod, skladování, přepravu a vystavování potravin s požadavkem na pokrytí celého potravinového řetězce . Ustavení Centra má pomocí vybudovat vysoký stupeň  zákaznické důvěry v kvalitu a bezpečnost australských potravin.
Centrum excelence pro potravinovou bezpečnost a integritu by mělo pracovat na budování a konsolidaci kritických expertíz na současný výzkum nezávadnosti potravin v Austrálii a stejně tak na hledání nových zkušeností. Práce bude zahrnovat nové přístupy k řízení rizika bezpečnosti potravin a nových ochranných technologií. Rovněž budou stanoveny podrobnosti pro práci stávajících výzkumných týmů v oblasti bezpečnosti potravin
Pro toto centrum bude vyčleněno na dobu 5 let po 12,4 mil dolarů jako součást rozpočtu NFIS (ve výši 102 mil. dolarů).  Cílem NFIS je zlepšení kapacity austraských potravinářů, jakosti potravin a růst exportu. V září 2002 bylo zřízeno jiné centrum, a to pro funkčnost potravin pro lidské zdraví (Centre for Human Health Functionality of Foods). Podrobnosti jsou na adrese www.nfis.com.au.

Centre of Excellence in Food Safety. Food Australia, 55, 2003, č. 3, s. 77