Bezpečnost potravin

Cena prezidenta PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek

Vydáno: 28. 4. 2015
Autor: PK ČR

Přihlášení výrobků do soutěže probíhá od 31. 3. do 30. 6. 2015.

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlásily druhý ročník soutěže „Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků.

Prostřednictvím této soutěže by Potravinářská komora zároveň ráda inspirovala ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.
Přihlášení výrobků do soutěže probíhá od 31. 3. do 30. 6. 2015. Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách Potravinářské komory České republiky http://soutez.foodnet.cz/.

Zdroj:  PK ČR