Bezpečnost potravin

Celozrnné potraviny mohou snižovat riziko metabolického syndromu

Vydáno: 3. 3. 2004
Autor:

Podle nejnovějších výzkumů může konzumace většího množství celozrnných potravin napomáhat snižování rizika vývoje metabolického syndromu, který výrazně přispívá ke vzniku jak kardiovaskulárních onemocnění, tak diabetu 2. typu.

Rozsáhlá studie, zabývající se analýzou úlohy sacharidů v inzulinové rezistenci a výskytem metabolického syndromu, jejíž výsledky byly publikovány v posledním čísle časopisu Diabetes Care ukázala, že konzumace většího množství celozrnných potravin může napomáhat snižování rizika vývoje metabolického syndromu. Tato zjištění jsou v protikladu k současnému trendu snižování sacharidů ve stravě, který zastává především Atkinsova dieta a některé jí podobné. Metabolický syndrom výrazně přispívá ke vzniku jak kardiovaskulárních onemocnění, tak k diabetu 2. typu. Běžné příznaky metabolického syndromu zahrnují obezitu, nízkou hladinu HDL-cholesterolu, vysokou hladinu triacylglycerolů a vysoký krevní tlak. V rámci výzkumu byly analyzovány údaje získané od 2 834 účastníků v letech 1991–1995, metabolický syndrom byl definován pomocí kriterií Národního programu pro vzdělávání v oblasti cholesterolu. Po úpravě potenciálních rušivých proměnných byla konstatována inverzní závislost mezi příjmem celkové potravní vlákniny, cereální vlákniny, ovocné vlákniny a celých zrn a inzulinovou rezistencí, zatímco vztah mezi glykemickým indexem, resp. glykemickou zátěží (glykemická zátěž /GL/ je číselná hodnota glykemického indexu dělená stem a vynásobená jeho dosažitelným obsahem sacharidů v gramech. GL bere v úvahu GI, ale vychází z toho, kolik je v testované potravině nebo nápoji sacharidů. Číselná hodnota GL potraviny nebo nápoje je nižší než odpovídající GI.) a insulinovou rezistencí byl pozitivní. Výskyt metabolického syndromu byl výrazně nižší u skupiny osob s nejvyšším příjmem cereální vlákniny a celozrnných výrobků v porovnání s těmi, jejichž příjem byl nejnižší. Mezi osobami v kategorii s nejvyšším GI byl naopak výskyt metabolického syndromu vyšší než v kategorii s nejnižším GI. Přívod celkových sacharidů, vlákniny potravy, ovocné vlákniny, zeleninové vlákniny, luštěninové vlákniny, vysoce opracovaných cereálií ani GL nebyl s výskytem metabolického syndromu nijak spojen. Vzhledem k tomu, že jak vysoký obsah cereální vlákniny, tak nízký GI jsou atributy celozrnných potravin, lze zvýšený příjem celozrnných potravin doporučit ke snižování rizika vzniku metabolického syndromu.
http://www.nutraingredients.com