Bezpečnost potravin

Celostátní vzdělávací akce v USA – Měsíc pro bezpečnost potravin

Vydáno: 25. 5. 2004
Autor:

Již po desáté bude v září v USA probíhat osvětová akce Měsíc pro vzdělávání v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin (National Food Safety Education Month), která je zaměřená na prohloubení znalostí o dané problematice u pracovníků ve stravovacích službách a spotřebitelské veřejnosti.


Akce se koná v rámci celonárodního Programu pro bezpečnost potravin a je zaměřena na dvě cílové skupiny. U zaměstnanců ve stravovacích službách má podpořit profesní vzdělávání a zároveň informovat běžné spotřebitele o správném zacházení s potravinami a přípravě pokrmů v domácnosti, kde je problematika zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin stejně důležitá jako v provozovnách veřejného stravování.
Na úspěšném průběhu akce se každoročně podílí řada restaurací, firem poskytujících stravovací služby střední školy, univerzity, orgány státní správy na federální, státní a místní úrovni a spotřebitelské organizace po celé zemi. Akci sponzoruje Vzdělávací nadace Národní asociace restaurací prostřednictvím své Rady pro nezávadnost potravin (International Food Safety Council), což je iniciativa zaměřená především na rozvoj vzdělávání pracovníků restaurací a stravovacích služeb v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin.
Hlavním tématem letošního ročníku je správná (z hlediska bezpečnosti potravin) příprava pokrmů. Na domovských stránkách celého projektu je pro organizátory vzdělávacích akcí k dispozici celá řada informačních materiálů včetně odkazů na informační materiály publikované na internetu a garantované příslušnými americkými institucemi. Velice užitečnou pomůckou, především pro majitele firem při pořádání školení zaměstnanců, jsou i letáky vydané v rámci celého projektu, které jsou také k dispozici ke stažení, vytištění a distribuci zcela zdarma.
Pro cílovou skupinu zaměstnanců stravovacích služeb je na každý týden je vyhlášeno jedno téma vzdělávací kampaně, ke kterému jsou na internetu k dispozici informační letáky včetně malého kontrolního testu

  • 1. týden:  Správné rozmrazování pokrmů
  • 2. týden:  Bezpečná příprava pokrmů
  • 3. týden:  Příprava netradičních pokrmů
  • 4. týden:  Vaření pokrmů
  • 5. týden:  Zchlazování a ohřívání pokrmů

Materiály jsou k dispozici v angličtině i ve španělštině. U majitelů firem se předpokládá, že se aktivně zapojí do celé akce a zajistí proškolení svých zaměstnanců.
Hlavním tématem loňského byla otázka skladování potravin.
V r. 2002 byla kampaň zaměřena na obecné zásady zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pro běžné spotřebitele probíhala pod heslem „Čtyři kroky ke zdravotní nezávadnosti potravin“ a pro pracovníky především ve stravovacích službách pod heslem „Vše kontroluj, než použiješ“.
V r. 2001 bylo cílem kampaně informovat odbornou i spotřebitelskou veřejnost o zásadách spráného uchovávání zmrazených a chlazených potravin.
V r. 2000 se celá akce pod heslem „Buďte chytří, uchovávejte potraviny odděleně“ zaměřila na prevenci křížové kontaminace.
V r. 1999 kampaň upozornila na zásady zabezpečení zdravotní nezávadnosti při přípravě pokrmů.
V r. 1998 byly hlavním tématem kampaně otázky hygieny a čistoty.
K jednotlivým tematickým blokům jsou na internetu k dispozici zcela zdarma informační materiály, které by se mohly stát inspirací pro naše odpovědné instituce a spotřebitelské organizace, jak lze efektivně i vtipně uspořádat informační kampaň o problematice zdravotní nezávadnosti potravin pro širokou spotřebitelskou veřejnost a pracovníky v potravinářském průmyslu i stravovacích službách.
http://www.nraef.org/nfsem/