Bezpečnost potravin

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin

Vydáno: 8. 6. 2017
Autor: ÚKZÚZ

Zemědělská výstava "Naše pole" se bude konat 13. a 14. června v Nabočanech.

 

ÚKZÚZ je i v letošním roce spolupartnerem zemědělské výstavy „Naše pole“ – celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin, která se bude konat ve dnech 13. a 14. června 2017 v Nabočanech u Chrudimi. Pořadatelem akce je vydavatelství ProfiPress.  

Co má ÚKZÚZ připraveno?

Ve stanu ÚKZÚZ, umístěném poblíž tribuny bude ÚKZÚZ nabízet  

• NOVĚ diagnostické okénko
spojené s ukázkou aktuálních škůdců a příznaků chorob. Přineste si i vlastní napadené rostlinky, naši experti Vám rádi poradí a provedou jejich diagnostiku
• NOVĚ ukázku odrůd ovocných druhů – jabloní a hrušní 

a na ploše nedaleko seminárního stanu

• demonstrační pokusy doporučených odrůd ozimých obilnin a velmi raných brambor
• ukázku vybraných polních druhů luskovin a typů salátů
• ukázku různých produktů kompostování

a po oba dny

• od 12 – 12.45 hod komentované prohlídky demonstračních  pokusů

• od 11 – 11.50 hod odborný seminář ÚKZÚZ:

Ochrana rostlin – nové a šířící se škodlivé organismy zeleniny, bramboru a ovocných dřevin
  

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ