Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Celogenomové sekvenování je nadějí v boji proti antimikrobiální rezistenci do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Antimikrobiální rezistence

Celogenomové sekvenování je nadějí v boji proti antimikrobiální rezistenci

Vydáno: 1.7.2019
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA zveřejnil vědeckou zprávu týkající se monitorování AMR.


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v publikované zprávě uvádí, že použití celogenomového sekvenování může zkvalitnit monitorování antimikrobiální rezistence (AMR) u potravin a zvířat. Úřad EFSA navrhuje, aby tato metoda byla postupně zaváděna do monitorovacích aktivit členských států ještě předtím, než vzejdou v platnost revidované právní předpisy o monitoringu AMR v roce 2021.

Na rozdíl od současných fenotypických metod používaných při testování rezistence bakterií na specifická antibiotika, metoda celogenomového sekvenování umožňuje identifikovat rezistentní geny bakterií. Tímto se zvyšuje efektivita predikovat antimikrobiální rezistenci, a také se generuje velké množství dat, která mohou být využita pro další epidemiologické studie a analýzy.

Úřad EFSA ve zprávě také zdůrazňuje potřebu monitorování AMR u mořských plodů, o které je zatím málo informací. V současné době dochází k expanzi produkce akvakultury a ke zvýšenému dovozu produktů tohoto typu do EU.

Experti zdůrazňují význam porozumění vzniku a šíření AMR v prostředí, kde se potraviny produkují nebo zpracovávají, což vyžaduje další šetření, které úřad EFSA brzy zahájí.

V publikované zprávě jsou doporučení týkající se velikosti vzorků a návrhy monitoringu rezistence vůči antibiotikům, které jsou důležité pro veřejné zdraví a nejsou v současné době sledovány. Tato opatření by měla umožnit lepší detekci možných nových mechanismů rezistence. Monitoring je rozhodující komponentou reakce na AMR a je jednou z priorit akčního plánu EU.

Úřad EFSA přezkoumal způsoby monitorování AMR, které se v současné době v EU provádí, přičemž bral v úvahu nejnovější vědecký a technologický vývoj. 

 

 
 
Pozadí
V roce 2017 přijala Evropská komise (EK) nový akční plán EU proti AMR s názvem „Jedno zdraví" (One Health). Plán má pomoci redukovat výskyt a šíření AMR a přispět k vývoji nových účinných antimikrobiálních látek, dostupných v rámci i vně EU. Na základě tohoto akčního plánu se EK zavázala do roku 2021 revidovat své rozhodnutí 2013/652/EU, týkající se monitoringu a podávání zpráv o AMR v potravinách a zvířatech.

 

Zdroj: EFSA

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021