Bezpečnost potravin

CEC Animal Science

Vydáno: 11. 5. 2004
Autor:

Podpora výzkumu a vývoje technologií v oblasti živočišných věd v zemích střední a východní Evropy v rámci páté priority FP6 "Kvalita a bezpečnost potravin".

Pátá priorita 6. rámcového programu (FP6) pro výzkum a technologický vývoj „Kvalita a bezpečnost potravin“ bude dotovat výzkumné projekty podané v příštím kole pro návrhy částkou 320 milionů eur. Evropská unie financuje od začátku roku 2004 zvláštní podpůrnou aktivitu SSA „CEC Animal Science – Podpora organizací živočišného výzkumu z kandidátských zemí centrální Evropy“, která má usnadnit účast výzkumných středisek, státních i soukromých malých a středních podniků z oboru živočišných věd a aktivit v evropských výzkumných projektech a stimulovat vědecko-technickou spolupráci s organizacemi z nově přistoupivších a kandidátských zemí.

CEC Animal Science konsorcium sestává z 16 partnerů. Dva jsou z původních členských zemí, Francie a Itálie, reprezentovaných koordinátorem Euroquality a APRE (Agentura pro podporu evropského výzkumu), třinácti partnerů z nově přistoupivších a kandidátských zemí (Maďarsko, Polsko, Česká republika, Litva, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko) a partnera z Izraele.

Projektoví partneři poskytují bezplatnou pomoc při následujících aktivitách:

  • pomoc při výběru výzkumného partnera a správného nástroje pro projektovou myšlenku,
  • vyhledávání partnera pro budování spolupráce a projektové myšlenky nebo doplnění partnera do konsorcia již existujícího,
  • podpora pro přípravu návrhu, zejména pro procedurální a finanční aspekty,
  • kontrola vhodnosti návrhu.
  • Zprostředkovatelské záležitosti a případy budou organizovány v průběhu tří mezinárodních konferencí v sektoru živočišných věd v Itálii, Francii a Bulharsku, aby bylo umožněno výzkumníkům a podnikatelům pocházejícím z celé Evropy diskutovat, vyměňovat si informace a připravovat návrhy, které by byly podány v rámci FP6.

    CEC Animal Science je jedním z prvních projektů podporovaných Evropskou komisí, a to po dobu 2 let.

    http://www.europartnersearch.net/animal-science/