Bezpečnost potravin

CEC ANIMAL SCIENCE

Vydáno: 15. 12. 2005
Autor:

Výzkumný projekt typu specifické podpůrné akce, který má napomoci účasti zemí střední a východní Evropy ve výzkumných aktivitách EU zaměřených na živočišnou výrobu. Je zprostředkován přístup k řadě dalších výzkumných projektů z dané oblasti.

Jde o výzkumný projekt 6. rámcového programu výzkumu EU podporovaného Evropskou komisí, jehož cílem je podpořit a usnadnit účast organizací ze střední a východní Evropy na výzkumných aktivitách zaměřených na “kvalitu a bezpečnost potravin” (5. priorita 6. rámcového programu výzkumu a vývoje v EU).

Do projektu jsou zapojeny ty země CEC, u nichž hraje živočišná výroba důležitou úlohu, tj. Bulharsko, Česko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko. Kromě těchto zemí CEC na projektu spolupracují Francie, Itálie a Izrael.

V rámci projektu, jehož řešení bude ukončeno k 1. 1. 2006, byla vytvořena databáze organizací v příslušných zemích zabývajících se výzkumem souvisejícím s živočišnou produkcí. Přístup do databáze a vyhledávání v ní je umožněn z internetové stánky projektu www.animal-science.net.

Na internetových stránkách projektu jsou k dispozici návody, jak se zapojit do výzkumných aktivit, jak připravit vlastní projekt atd. Je rovněž zprostředkován přístup k jednotlivým výzkumným projektům souvisejícím s živočišnou produkcí řešeným v 6. rámcovém programu V&V v EU (2003–2006), viz tabulka.

 

Název projektu

Zaměření projektu

Internetová stránka projektu

EADGENE

European Animal Disease Genomics Network of Excellence for animal health and food safety

http://www.eadgene.org/

FEED FOR PIG HEALTH

Alternative medicine for pigs

 

GRAIN LEGUMES

New strategies to improve grain legumes for food and feed

http://www.eugrainlegumes.org

MED-VET-NET

Network of prevention and control of zoonoses

http://www.medvetnet.org/

NeuroPrion

Prevention, control and management of prion diseases

http://www.neuroprion.org

QUALITYLOWINPUTFOOD

Improving quality and safety and reduction of costs in the European organic and low input supply chain

http://www.qlif.org/

SAFEFOODS

Promoting food safety through a new integrated risk analysis approach for foods

http://www.safefoods.nl/default.aspx

SEAFOODPLUS

Health improving, safe seafood of high quality in a consumer driven fork-to-farm concept

http://www.seafoodplus.org/

WELFARE QUALITY

Integration of animal welfare in the food quality chain: From public concern to improved welfare and transparent quality

http://www.welfarequality.net

 

CORDIS