Bezpečnost potravin

Časté dotazy v souvislosti s výskytem salmonel v polském hovězím mase

Vydáno: 22. 2. 2019
Autor: MZe, SVS

Odpovědi na často kladené dotazy


Foto: Shutterstock 

Kolik bylo dovezeno masa se salmonelou a kam bylo distribuováno?

Do ČR bylo doručeno necelých 700 kilogramů hovězího z Polska. Zboží bylo přijato do skladu společnosti Frost Logistics a.s., Jesenická 619, Dolní Jirčany dne 13. 2. 2019, majitelem zboží byla spol. Animalco a. s.  

Pochází hovězí maso od stejného výrobce, u kterého probíhaly ilegální porážky?

Ne, tato zásilka masa je od jiného dodavatele. Dodavatelem je společnost Z. P. M. Bierniacki, 63-200 Jarocin, PL 30063801 WE.  

Jaká opatření přijala ČR, aby se podobné případy neopakovaly?

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 bylo přijato mimořádné veterinární opatření, na jehož základě musí příjemce zajistit laboratorní vyšetření každé zásilky hovězího masa z Polska na zdravotní nezávadnost. Toto vyšetření musí zahrnovat minimálně stanovení přítomnosti bakterií rodu Salmonella 

Je možné plošně zakázat dovoz potravin z Polska?

Volný pohyb zboží je základním pilířem fungování EU. Možnosti množstevního omezení pohybu zboží v rámci jednotného trhu upravují články 34, 35 a 36 Smlouvy o fungování EU (SFEU).

Podle ustanovení čl. 34 jsou množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, mezi členskými státy zakázána.

Členská země, která by chtěla přistoupit k omezení obchodování s potravinami podle čl. 36 SFEU, který určité výjimky umožňuje, musí prokázat, že je takové opatření nezbytné, že obchodování s dotčenými produkty představuje vážné ohrožení veřejného zdraví a že příslušná pravidla jsou v souladu se zásadou přiměřenosti.

Členské státy musí současně prokázat, že uvedeného cíle nelze dosáhnout žádnými jinými prostředky, majícími méně omezující účinek na obchod uvnitř EU.

Z uvedeného vyplývá, že plošný zákaz obchodování s potravinami z konkrétního členského státu EU je uvnitř jednotného trhu neuplatnitelný a mohl by být posuzován jako prostředek svévolné diskriminace, nebo zastřené omezování obchodu mezi členskými státy.

Pozn.: Připomínáme, že ČR na mezinárodní úrovni dlouhodobě bojuje proti protekcionismu a teď by ho sama prosazovala uvnitř samotné EU. Dokonce ani Rusko, které je svým protekcionistickým přístupem známo, nezavedlo žádná omezení vůči polským dovozům potravin.

Co je salmonela a co způsobuje?

Salmonela je bakterie způsobující průjmové onemocnění salmonelózu. Bakterie se do těla dostávají ústy (z potravy, nádobí, ale také špinavých rukou). Onemocnění se zpravidla projevuje střevními potížemi. Pro zdravého silného jedince není obvykle nebezpečné, ohroženi však mohou být zejména starší lidé, nemocní či malé děti – hůře se vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin v důsledku průjmů a zvracení.   

Můžeme maso se salmonelou konzumovat?

Ačkoliv lze salmonely zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny, MZe důrazně doporučuje kontaminované maso nekonzumovat. Nutné je rovněž dodržovat veškerá hygienická pravidla, aby nedošlo k tzv. křížové kontaminaci potraviny infikovanou potravinou. Pokud chcete mít jistotu, že konzumované potraviny nepředstavují hrozbou pro vaše zdraví, doporučujeme řídit se následujícími pravidly světové zdravotnické organizace.

Deset zlatých pravidel Světové zdravotnické organizace (WHO) k zabezpečování zdravotní nezávadnosti

1.    Vybírej při nákupech takové potraviny, které jsou po technologickém zpracování zdravotně nezávadné.

2.    Zabezpeč dokonalé provaření potravin.

3.    Konzumuj stravu bezodkladně po uvaření.

4.    Po uvaření uchovávej potraviny velmi uvážlivě.

5.    Ohřívej jednou uvařené potraviny důkladně.

6.    Zabraň styku mezi syrovými a již uvařenými potravinami.

7.    Umývej si opakovaně ruce.

8.    Udržuj všechno kuchyňské zařízení v bezvadné čistotě.

9.    Ochraňuj potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty.

10.  Používej pouze pitnou vodu.

Zpracoval: SVS

 

ČASTÉ DOTAZY ke kauze hovězího masa z Polska – více ZDE