Bezpečnost potravin

Časopis Výživa a potraviny – 3/2011

Vydáno: 15. 6. 2011
Autor: berankova1

Obsah časopisu Společnosti pro výživu s přílohou "Zpravodaj pro školní stravování".

Časopis Výživa potraviny – 3/2011
OBSAH:
Lukešová, O., Sebera, M., Matějová, H., Svobodová, H.:
Změna stravovacích zvyklostí účastnic skupinových kurzů kognitivně behaviorální terapie obezity
Kopec, K.:
80 milionů let se zeleninou
Hrnčiřová, K.:
Méně využívaná rostlinná barviva – chlorofyly a anthokyaniny
Šťiková, O.:
Vývoj spotřeby zeleniny a ovoce v ČR
Pospiech, M., Tremlová, B., Řezáčová-Lukášková, Z., Randulová, Z.:
Rostlinné alergeny v potravinách
Klimešová, L:
Výživa a telomery
Dědek, M.:
Vývoj a výroba náhradní mléčné kojenecké výživy u nás
Straka, I.:
Chemické složení grapefruitu (Citrus paradisi) – základní informace k úvahám o jeho významu ve výživě

Zpravodaj pro školní stravování – 3/2011
OBSAH:
Končí krize bezvládí
Nabídka kurzů
Zúčastněte se soutěže o nejlepší školní oběd s projektem Žij zdravě s VZP! Letošním tématem jsou Mýty školní kuchyně
Pangas nebo Pangasius, rybí druh šířící se našimi kuchyněmi
Soumrak školního stravování aneb šetří se jen někde a na někom
Plat nebo almužna aneb kolik budeme opravdu brát?
Co se děje ve výchově dětí?
Stravovací zvyklosti dětí stravujících se část dne v předškolním zařízení
Soutěž

Zdroj:  Společnost pro výživu