Bezpečnost potravin

Byla zahájena druhá výzva úřadu EFSA k Partnerským grantům

Vydáno: 10. 7. 2018
Autor: KM EFSA

Termín pro předložení návrhů je 31. říjen 2018.

Výběrové řízení EFSA: Partnering Grants – druhá výzva

Úřad EFSA zahájil svou druhou výzvu k Partnerským grantům (Partnering Grants). Připomínáme, že tato iniciativa se zaměřuje na podporu přenosu nebo výměny odborných znalostí a zkušeností v oblasti hodnocení rizik mezi organizacemi v různých členských státech, v Norsku a na Islandu a tím další budování kapacit na úrovni EU.

Nová výzva zvýhodní (prostřednictvím nastavených kritérií) návrhy, které se zaměřují na:
a) priority stanovené ve Strategii EFSA 2020 a/nebo
b) dohodnuté priority EFSA a členských států (celkem 28), jak je uvedeno v Závěrečné zprávě o určování priorit bezpečnosti potravin pomocí metody Delphi.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na tuto konkrétní výzvu.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně propagačních aktivit, kontaktujte prosím adresu scientific.cooperation@efsa.europa.eu.

Více podrobností naleznete na uvedeném odkazu:
GP/EFSA/ENCO/2018/03 – Partnering Grants

UPOZORNĚNÍ: EFSA na svých internetových stránkách průběžně zveřejňuje odpovědi na dotazy vznesené tazateli. Jednotlivá vyjádření (Clarifications) naleznete na stejné stránce, jako zadávací dokumentaci.

Zdroj: EFSA: Grants – Apply for funding