Bezpečnost potravin

Byla revidována bezpečnost karagenanu

Vydáno: 20. 3. 2003
Autor:

Na základě studie publikované v USA o možných karcinogenních účincích karagenanu přehodnotil Vědecký výbor pro potraviny Evropské komise specifikace pro karagenan potravinářské jakosti.

Vědecký výbor pro potraviny Evropské komise (SCF) publikoval svůj názor na bezpečnost karagenanu. SCF byl požádán, aby přezkoumal bezpečnost tohoto zahušťovadla a stabilizátoru, a to jako odezvu na studii Dr. Joanne Tobacman publikovanou v říjnu 2001 v USA. Podle této studie existují potenciální zdravotní problémy při konzumaci degradovaného karagenanu, přičemž se ve studii uvádí, že zvýšená konzumace karagenanu a jiných ve vodě rozpustných polymerů, které se používají jako přídatné látky (aditiva) do potravin vede k vývoji určitých typů rakovin gastrointestinálního traktu a ke zvýšenému výskytu rakoviny prsu.
Ačkoliv neexistuje žádný základ pro to, aby se změnil doporučovaný denní příjem (ADI) 0–75 mg.kg-1 tělesné hmotnosti, doporučil SCF, aby se změnily specifikace pro karagenan potravinářské jakosti. SCF navrhnul zařadit do specifikací, aby podíl karagenanu s molekulovou hmotností pod 50 000 byl maximálně 5 %. Tento limit zajišťuje, že úroveň degradovaného karagenanu bude na co možná nejnižší úrovni. SCF dále zopakoval své stanovisko vyjádřené v r. 1998 a týkající se toho, že by se karagenan neměl používat při výrobě počáteční kojenecké výživy a potravin pro speciální lékařské účely. Jeho použití do výrobků určených pro starší kojence, tj. do následné výživy, zůstává Vědeckým výborem pro potraviny schváleno.

Názor SCF na karagenan