Bezpečnost potravin

Bulharsko pořádá konferenci o materiálech, metodách a technologiích

Vydáno: 26. 1. 2021
Autor: KM EFSA

Konference se bude konat 19. - 22. srpna 2021.

Klíčové bulharské vědecké instituce, jako je Bulharská akademie věd, Unie vědců či bulharská Nadace pro vědu a vzdělávání, pořádají, společně se svými zahraničními partnery z Kazachstánu, Běloruska a Gruzie, 23. mezinárodní konferenci k tématu materiálů, metod a nových technologií. Konference se uskuteční v Burgasu (BG) ve dnech 19. – 22. srpna 2021.

Témata předběžně vybraná pro konferenci zahrnují následující:

Materiály

 • Nanomateriály a nanokompozity
 • Energetika a jaderné vědy
 • Makromolekulární věda a inženýrství
 • Energetika a jaderné vědy
 • Pokročilé zpracování materiálů
 • Metalurgie a materiálová věda
 • Sklo, keramika a lepidla
 • Guma, plasty, textil a kůže
 • Celulóza, papír a obaly
 • Optická elektronika a laserové zařízení
 • Membrány a membránová věda
 • Iontové kapaliny a roztoky elektrolytů
 • Medicína, farmacie a biotechnologie
 • Biochemie a molekulární biotechnologie
 • Počítačové systémy a management; mobilní výpočetní technika
 • Telekomunikační systémy a sítě
 • Propojení transformačních materiálů a zpracování pro energeticky efektivní a nízkouhlíkové hospodářství
 • Alternativní zdroje energie ke snížení závislosti na fosilních palivech; biopaliva

 

Metody a nástroje pro inovaci

 • Nástroje na podporu produkce s přidanou hodnotou (vědecké / technologické parky, technologická / inovační centra, podnikatelské inkubátory, technologicky orientované programy podpory podnikání, vědecká komunikace, financování inovací atd.)
 • Role spolupráce (sdružení, sítě, klastry atd.) při vývoji inovačních systémů
 • Organizační kreativita a tvorba nápadů
 • Transfer technologií a správa duševního vlastnictví
 • Inovace a politika veřejného sektoru
 • Rizikový kapitál a inovace financování
 • Inovace a přenos technologií
 • Přírodní a alternativní zdroje energie
 • Kultura a řízení týmu v oblasti inovací
 • Inovace v malých a středních podnicích

 

Inovační školení a vzdělávání

 • Nanotechnologie
 • Nanobiotechnologie
 • Nano-bio-výpočet
 • Automatizace v nano měřítku
 • Technologie biomateriálů
 • Biosenzory, bioelektronika a diagnostika
 • Biorobotika a bionika
 • Biomedicínská analýza obrazu
 • Neuronové sítě a umělá inteligence
 • Získávání dat v rozpoznávání vzorů
 • Automatizace vědy a techniky
 • Matematické modelování v chemickém inženýrství
 • Průmyslový design a modelování
 • Krystalizace
 • Destilace, absorpce a extrakce
 • Automatika, strojírenství
 • Elektrochemické a antikorozní technologie
 • Kontrola koroze a udržitelnost
 • Aplikovaná matematika a informační technologie
 • Energetika, dodávky elektřiny a zařízení
 • Technologické standardy, certifikace, analýza a kontrola
 • Zpracování a výroba produktů
 • Stavebnictví, architektura a geodézie
 • Pozemní, letecká a vodní doprava
 • Zdvihací technologie a zařízení
 • Elektrotechnika a elektronika
 • Udržitelná energie
 • Problémy s přípravou olejových a plynných kondenzátů
 • Problémy s přípravou a zpracováním přírodního bitumenu a vysoce viskózních olejů

 

Podrobné informace ke konferenci naleznete na následujících webových stránkách:

https://www.sciencebg.net/en/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=Cz18%2E01%2E20H1%2Dmmt&utm_content=Cz18%2E01%2E20H1%2Dmmt&utm_campaign=Cz18%2E01%2E20H1%2Dmmt

Organizátoři konference poskytují flexibilní možnost registrace (on-site, online) dle možností zájemců o účast; a to až do 20 dnů před vlastní konferencí.

Odprezentované přednášky budou následně dostupné (tzv. open-access journal) na následujících stránkách:

https://www.scientific-publications.net/en/?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=Cz18%2E01%2E20H1%2Dmmt&utm_content=Cz18%2E01%2E20H1%2Dmmt&utm_campaign=Cz18%2E01%2E20H1%2Dmmt

S ohledem na pandemii COVID-19 monitorují organizátoři akce stále se měnící situaci a veškerá rozhodnutí budou vydávat na základě nejnovějších pokynů daných jednotlivými zeměmi a zdravotními agenturami.

 

Zdroj: sciencebg.net