Bezpečnost potravin

Britský návrh na snížení ztrát potravin zrušením data trvanlivosti

Vydáno: 6. 10. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Podle britské vlády je značný podíl ztrát potravin způsoben obavami spotřebitelů a obchodníků ze závadnosti potravin s prošlým datem trvanlivosti („sell by date…“). Navrhuje se zrušit uvádění tohoto termínu a ponechat jen datum použitelnosti („use by date…“).

Vzhledem k tomu, že podle britského Ministerstva životního prostředí, se každoročně z britských domácností vyhodí kolem 5 mil. t potravin, které jsou ještě konzumovatelné, objevily se ve vládě názory, že by mělo být zrušeno používání data trvanlivosti („sell by date…“) na potravinách a ponechání pouze data použitelnosti („use by…, best before…“) na snadno zkazitelných potravinách. Řada spotřebitelů z obav o bezpečnost vyhazuje potraviny, které jsou bezpečné, jen proto, že proběhla lhůta, po kterou výrobce garantuje, že si potravina zachovává garantovanou kvalitu.

Průzkumem v řetězci supermarketů Morrisons se loni zjistilo, že rovněž 55 % prodejců vyhazuje potraviny, u nichž prošel termín data trvanlivosti, přestože tyto potraviny jsou stále nezávadné a mohou být (odděleně) prodávány.

Skutečností dále je, že výrobce stanovuje pro jistotu kratší dobu spotřeby a trvanlivosti, než výrobek skutečně má.

Tento návrh na zrušení data trvanlivosti formulovaný po konzultaci s výrobci, obchodními organizacemi a programem WRAP (Waste and Resources Action Programme) je však v rozporu s evropskou legislativou, která dosavadní označování požaduje.

Podle oponentů není zrušení data trvanlivosti správná cesta, bylo by lepší vysvětlovat spotřebitelům význam uváděných údajů. Příspěvkem k problému by mohly být nově vyvíjené „inteligentní“ obaly (nanotechnologie), které změní barvu při negativní změně obsahu.

Kromě toho se může špatné hospodaření s potravinami kompenzovat vývojem a využíváním postupů na „jiné“ využití produktů (bioplyn, extrakce složek apod.). Příkladem je např. extrakce cenných látek z pomerančové slupky (3 mil. t ročně) nebo ze slupek kávových zrn.


EU Food Law, 2011, č. 500, s. 13-14
Objednávka kopie článku