Bezpečnost potravin

Britská kampaň za snižování spotřeby soli

Vydáno: 17. 9. 2004
Autor:

Britský Úřad pro bezpečnost potravin zahájil rozsáhlou kampaň za zlepšování zdraví obyvatel, zaměřenou na snižování spotřeby soli, a to jak v denní stravě, tak při průmyslové výrobě potravin.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) vyhlásil rozsáhlou kampaň za zlepšování zdraví obyvatel, zaměřenou na snižování spotřeby soli. Podle FSA konzumuje minimálně 26 milionů lidí více soli než představuje doporučovaný denní limit 6 g, přičemž sůl je významným rizikovým faktorem vzniku vysokého tlaku. Vysoký krevní tlak je každoročně v samotné Anglii vlastní příčinou nebo výrazně přispívajícím faktorem 170 000 úmrtí. Snížením příjmu soli se může hodnota krevního tlaku snížit během čtyř týdnů. Čtyřstránková tisková zpráva FSA, která veřejnost seznamuje s pořádanou kampaní zahrnuje i komentář předsedy FSA, představitelů British Heart Foundation, společnosti Unilever a Blood Pressure Association, a doporučuje návštěvu webové stránky věnované kampani. Zahájení kampaně byla v tisku věnována velká pozornost a předpokládá se, že bude mít zásadní vliv i na snižování obsahu při průmyslovém zpracování potravin. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com