Bezpečnost potravin

Březen měsíc čtenářů v knihovnách 2014

Vydáno: 3. 3. 2014
Autor: ZCK

Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly ÚZEI pořádá výstavu kuchařek a přednášky k problematice potravin.

 

 

ZEMĚDĚLSKÉ PORADENSKO-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
A KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY
pořádá

VÝSTAVU KUCHAŘEK
z fondu Knihovny Antonína Švehly
a PŘEDNÁŠKY K PROBLEMATICE POTRAVIN
 pořádané v rámci akce

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ V KNIHOVNÁCH 2014

 na téma:

12. a 17. 3. 2014 v 16 hod
Informace o potravinách v Knihovně Antonína Švehly“
 
Ing. M. Macháčková, ÚZEI

19. 3. 2014 v 16 hod
Informační centrum bezpečnosti potravin MZe“
 
O. Deutsch, MZe, Odbor bezpečnosti potravin

24. 3. 2014 v 16.30 hod
Význam jednotlivých druhů potravin v lidské výživě“
 
prof. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT, FPBT, Ústav analýzy potravin a výživy

26. 3. 2014 v 16 hod
Sacharidy, glykemický index potravin“
Mgr. D. Hrnčířová, Ph.D., 3. LF UK, Ústav výživy


Poznámka: vstupné zdarma

Ve výpůjční době každé pondělí a středu po celý měsíc březen probíhá v Knihovně Antonína Švehly v rámci akce „Šťastné dny“ registrace nových čtenářů zdarma.

Více informací:  www.knihovnasvehly.cz