Bezpečnost potravin

Botulismus z karotkové šťávy

Vydáno: 15. 10. 2006
Autor:

V USA se vyskytly čtyři případy otravy botulotoxinem z karotkové šťávy, která nebyla skladována v chladničce.

Americký úřad FDA varuje před nesprávným zacházením s určitými karotkovými šťávami (Bolthouse Farms Carrot Juice v plastových lahvích objemu 450 ml, s datem trvanlivosti 11. listopadu 2006), u nichž se předpokládá, že způsobily ve čtyřech případech botulismus. Testy ukázaly, že toxin nebyl přítomen ve výrobku při jeho nákupu, ale vznikl v průběhu nechladírenského skladování šťávy u spotřebitelů. Přestože se jedná o pasterovaný výrobek, je nutné jej skladovat v chladničce (pod 4 ºC), aby se případně přítomné spory C. botulinum nemohly pomnožovat. Botulismus je zřídka se vyskytující onemocnění (v USA 24 případů ročně), avšak velmi vážné. Jedná se o nervový jed. Poslední případ botulismu se vyskytl na Floridě, kdy postižená žena byla zcela paralyzovaná. Spotřebitelé jsou vyzývání, aby vyhledali zdravotní pomoc i při příznacích jako je dvojité vidění, pokleslá víčka, změněný hlas a problémy s mluvením a žvýkáním.
Úřad FDA vydal směrnici s potřebnými pokyny pro zacházení s takovými výrobky v domácnosti.

http://www.sunjournal.com/index.php?storyid=178056&PHPSESSID=2c1d1bb448ba868a82b379bbb1dbd448