Bezpečnost potravin

Bisfenol A v konzervovaných potravinách v USA

Vydáno: 13. 10. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Zjištěné koncentrace BPA značně kolísají i u výrobků stejné šarže. Mnohem více BPA přechází do pevné fáze produktu než do tekuté. Nejnižší koncentrace jsou zjišťovány v konzervách ovoce a tuňáka.

Konzervové plechovky bývají často potahovány tenkou vrstvou epoxidové pryskyřice, aby se zamezilo nežádoucí korozi či migraci kovových sloučenin do potraviny. Výchozím materiálem pro používané fenolické polymery bývá bisfenol A (BPA). Je potvrzeno, že reziduální monomer BPA migruje během zpravování (sterilace) a skladování do náplní, a tak je kontaminuje. Je k dispozici řada studií z různých zemí zabývajících se problémem migrace BPA do potravin a nápojů balených do plechovek, ale je velmi málo studií, které by testovaly americké výrobky v USA.

Proto se studie prováděná FDA zaměřila na výrobky v plechovkách, které jsou na americkém trhu obvyklé. Bylo testováno 78 výrobků v plechu, které představují 16 různých typů potravin, a tím reprezentují asi 65 % konzerv prodávaných v USA. Pro porovnání byly testovány i dva druhy zmrazených výrobků. Koncentrace BPA byla zjišťována kombinací metod kapalinové chromatografie a hmotové spektrometrie. BPA byl nalezen v 71 vzorcích ze 78, nikoli ve zmrazených potravinách. Zjištěné koncentrace se pohybovaly mezi 2,6 až 730 ng/g. Velké rozdíly byly zjištěny u různých výrobků stejného typu i u různých šarží téhož výrobku. Jediné trendy, které z výzkumu vyplynuly, jsou, že nejnižší koncentrace jsou zjišťovány v ovocných konzervách a v tuňáku. Experimenty také prokázaly, že BPA přechází především do pevné fáze produktu, mnohem méně do tekutin (nálevů).

Dtsch. Lebemnsm. Rdsch., 107, 2011, č. 8, s. 369
Concentration of bisphenol A in highly consumed canned foods on the U. S. market. J. Agric. Food Chem., 59, 2011, č. 13, s. 7178-7185

Související informace:
Aktuální zpráva SZÚ k problematice Bisfenolu A

Uvolňování bisfenolu A z pivních plechovek

Migrace bisfenolu A a bisfenolu E z plechovek do potravin

Zákaz bisfenolu A v USA neprošel

Úvahy o revizi limitu pro bisfenol A

Aktuální situace v problematice Bisfenolu A