Bezpečnost potravin

Biomléko v plastových obalech

Vydáno: 5. 5. 2005
Autor:

Na otázku, zda je biomléko balené do plastů ještě bio, odpovídal zástupce firmy Olma.

Olma dodává na trh BIO mléko čerstvé plnotučné 1 l. Spotřebitelé se obraceli na svaz PRO-BIO s dotazem, proč Olma balí biomléko do plastových obalů. Tento dotaz byl postoupen zástupcům firmy Olma. Níže je uveden výtah z vyjádření RNDr. Dany Dvořákové, vedoucí útvaru vývoje a řízení jakosti, Olma, a.s.:

 

“Produkce syrového BIO mléka je poměrně malá a neumožňuje nám vyrábět nic jiného než stávající sortiment, a to ještě v omezené kapacitě. Svoz mléka se provádí speciální linkou prakticky z celé Moravy a je ekonomicky i organizačně náročný. Z uvedených důvodů nelze zatím uvažovat o zpracování na jiných balicích linkách než na těch, které máme v současnosti k dispozici.”

 

“Do jisté míry filozofickou otázkou je, jaké balení je vlastně ekologické. Plasty, papír kombinovaný s plasty, sklo? Pokud mají spotřebitelé představu, že sklo je tím pravým ekologicky šetrným obalem k životnímu prostředí, měli by si uvědomit, že při používání skleněných obalů se spotřebovává mnohem větší množství pitné vody, při vymývání použitých obalů se používají chemikálie a prázdné obaly od spotřebitelů se musejí svážet zpět k výrobci. To vše u plastů odpadá.”

 

“Naše firma se snaží nevyhýbat se otázkám ekologie. V podniku je mnoho let zaveden systém EMS, snažíme se sledovat množství odpadů, znečištění, spotřebu vody nebo např. pohonných hmot a z roku na rok je snižovat. Investovali jsme do rekonstrukce čistírny odpadních vod a veškerý odpad je tříděn a zpracováván specializovanými firmami. Taktéž snaha zavést na našem trhu bioprodukci v oboru mlékárenství, v rámci ČR zatím ojedinělé, svědčí o tom, že nám otázky životního prostředí nejsou lhostejné.”

 

BIO 9, 2005, č. 2, s. 14