Bezpečnost potravin

Biodegradovatelné obaly a balení potravin

Vydáno: 22. 5. 2013
Autor: sukova1

Přednáška pořádaná v rámci potravinářských úterků se koná dne 28. května 2013, od 14 hod. na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 414.

Přednášející:
Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., VŠCHT, Ústav konzervace potravin

P O Z V Á N K A

Pořadatel:
ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA – Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS,
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

Kontakty:
Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz,
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75