Bezpečnost potravin

Bílkovinné frakce ovsa a možnosti využití ovsa pro dietu při celiakii

Vydáno: 23. 1. 2005
Autor:

Na základě dvouleté studie provedené na České zemědělské univerzitě v Praze se zjistilo, že oves není vhodnou surovinou pro osoby s celiakií, a měl by být proto ze stravy celiaků vyloučen.

Ve dvouletých pokusech (pokusné roky 2001 a 2002) prověřovali na katedře rostlinné výroby Agronomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze využitelnost 16 různých druhů a odrůd ovsa rozdílné provenience pro dietu při celiakii, a to po stránce skladby bílkovinného komplexu a imunologického testování. Byl analyzován celkový dusík (průměr odrůd ovsa 2001 – 2,21 %, 2002 – 2,78 %), bílkovinný dusík (průměr 2001 – 1,94 %, 2002 – 2,28 %) a hrubý protein N x 6,25 (průměr 2001 – 13,80 %, 2002 – 17,37 %). Velmi užitečné bylo zjištění podílu jednotlivých frakcí bílkovin, protože celiakálně aktivní bílkovinné komponenty jsou přítomné v prolaminové frakci.

V roce 2001 byly hodnoty 7 vzorků ovsa ze 13 hodnocených a v roce 2002 hodnoty 10 vzorků z 12 hodnocených pod hranicí limitu pro bezlepkovou dietu (10 mg prolaminů (gliadinů)/100 g sušiny vzorku), naproti tomu zbývající odrůdy limit někdy i výrazně překročily. Z výsledků vyplynula značná odrůdová variabilita, a to ve skladbě bílkovinného komplexu i ve výsledcích imunologického hodnocení. Výrazný byl i vliv ročníku na výsledky všech prováděných analýz. Na základě těchto výsledků lze proto považovat využití ovsa v dietě pro celiakii za rizikové.

Czech Journal of Food Science, 2004, č. 4, s. 151–162 [pdf ; 281082 bytů]