Bezpečnost potravin

Bibliografická databáze o doplňcích stravy

Vydáno: 24. 1. 2005
Autor:

Mezinárodní databáze o doplňcích stravy (The International Bibliographic Information on Dietary Supplements -IBIDS) umožňuje přístup k bibliografickým citacím nebo souhrnům článků či publikací. Databáze obsahuje 730 000 záznamů s retrospektivou od r. 1986. Databáze je zdrama přístupná on-line.

Databáze je výsledkem společného projektu několika amerických státních institucí: Odboru pro doplňky stravy při americkém Ministerstvu zemědělství a tří subjektů řízených americkým Ministertvem zemědělství: Centra pro informace o potravinách a výživě (The Food and Nutrition Information Center -FNIC), Národní zemědělské knihovně (The National Agricultural Libraty -NAL), Služby pro zemědělský výzkum (Agricultural Research Service -ARS). Databáze je přístupná na stránkách amerického Úřadu pro doplňky stravy.
Databáze obsahuje více než 730 000 bibliografických záznamů, které se vztahují k problematice doplňků stravy. Záznamy jsou převzaty ze čtyř zdrojových bibliografických databází: MEDLINE, AGRICOLA, AGRIS a CABI.
Tématické zaměření databáze IBIDS zahrnuje následující okruhy:

  • využití doplňků stravy na bázi vitaminů, minerálních látek, fytochemikálií, rostlin a léčivých bylin v lidské výživě
  • význam doplňků pro metabolismus u zdravých a nemocných jedinců
  • studium funkčních vlastností doplňků stravy
  • chemické složení, biochemické vlastnosti a antioxidační aktivita bylinných a výživových doplňků stravy
  • obohacování potravin doplňky stravy a studium případného vlivu na zdraví člověka
  • nutriční složení rostlinných a bylinných produktů
  • produkce výrobků rostlinného původu využívaných jako doplňky stravy

Americká asociace rostlinných produktů odhaduje, že existuje více než 2 000 bylinných složek využitelných pro výrobu doplňků stravy. V databázi IBIDS bylo nejdříve monitorováno na 50 bylin sledovaných v EU. V současnosti je v IBIDS sledováno více než 250 bylin.
Domovská stránka projektu nabízí kromě možnosti vyhledávání také celou škálu doplňujících informací, např. informace o nejvýznamnějších či nejpoužívanějších doplňcích stravy formou tzv. informačních letáků, dále pak soubor informací utříděných do následujících kategorií: obecné informace o doplňcích a legislativní otázky, materiály pro odborníky z oblasti vývoje a marketingu, informace o nutričních hodnotách doplňků, včetně tabulek doporučených hodnot, ostatní databázové zdroje, bezpečnost doplňků, přehled odborných akcí.
http://ods.od.nih.gov/index.aspx

(mch)