Bezpečnost potravin

BfR: Zdravotní rizika z melounů

Vydáno: 20. 8. 2013
Autor: berankova1

Stanovisko německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik ke zdravotním rizikům z melounů.

Melouny mohou přijít do styku s bakteriemi, viry nebo parazity v jakékoli fázi potravinového řetězce od výroby, dopravy, prodeje až po  přípravu pokrmů v domácnostech. Při porcování melounů mohou být patogeny snadno přeneseny z povrchu ovoce do dužiny. Za příznivých teplotních podmínek se mohou bakterie, zejména Salmonella,  Listerie a Escherichia coli typu EHEC, jednoduše množit v dužině plodu, která je málo kyselá (a tím také vyhovující pro tyto patogeny). V souladu s tímto stanoviskem, byly dřívější  epidemie onemocnění, pocházející z konzumace melounů, zapříčiněny právě melouny kontaminovanými zmíněnými patogeny.

Aby se zabránilo onemocnění, měla by být strikně dodržována pravidla osobní hygieny a hygieny v kuchyni  při přípravě melounů. Například je důležité zajistit dostatečně velkou a čistou pracovní plochu, mít čisté ruce a používat důkladně vyčistěné nože a prkénka. Tato hygienická pravidla jsou velmi důležitá s ohledem na skutečnost, že i malá dávka infekčních patogenů stačí k propuknutí infekce způsobené patogeny jako je Campylobacter, Escherichia coli typu EHEC a noroviry.

Maloobchodním prodejnám  potravin a stravovacím podnikům Spolkový úřad pro hodnocení rizik doporučuje, aby krájely pouze malá množství melounů, která mohou být prodána zákazníkům asi během dvou hodin.

Spotřebitelé by měli sníst naporcované melouny rychle, nebo je co nejdříve dát do chladničky. Naporcované melouny, které byly uchovávány  několik hodin mimo chladničku nebo byly vystaveny  vysokým teplotám (např. díky slunečnímu záření), by měly být preventivně zlikvidovány.

Ochrana před infekcemi je důležitá především u citlivých osob, které by z preventivních důvodů neměly jíst naporcované melouny, které byly skladovány po dobu několika hodin při pokojové teplotě. Rizikové skupiny zahrnují těhotné ženy, malé děti, a také starší a nemocné osoby.

Melons: Health Hazard through Contamination with Pathogenic Bacteria
Více informací: „Melons can transfer pathogenic germs

Zdroj: BfR (Spolkový úřad pro hodnocení rizik)