Bezpečnost potravin

BfR-Symposium: Jak zvládnout krize v potravinovém řetězci

Vydáno: 15. 10. 2013
Autor: berankova1

Mezinárodní symposium se bude konat ve dnech 14. - 15. 11. 2013 v Berlíně, registrace je možná do 1. 11. 2013.

BfR-Symposium: Pravidla a opatření: Jak překonat život ohrožující krize v potravinových řetězcích v rámci celosvětového zásobování potravinami

Během mezinárodního symposia se budou Korejský národní institut pro hodnocení bezpečnosti  potravin a léčiv (NIFDS) Ministerstva pro bezpečnost potravin a léčiv (MFDS)) a Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) zabývat otázkou nadcházejících  život ohrožujících krizí v potravinovém řetězci,  jak z perspektivy  německé  strany, tak z perspektivy  strany  korejské .

Na symposiu také zazní  příspěvky od sesterských úřadů  BFR: Irského úřadu  pro bezpečnost potravin (FSAI), Dánského  národního úřadu pro potraviny (DTU) a od Francouzské agentury pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost (ANSES).

Na symposiu budou prezentovány a diskutovány důsledky nedávných krizových situací  v  jednotlivých zemích, vhodná opatření, která mají být přijata v krizových situacích, a také strategie prevence  krizí.

Dvoudenní konference bude zakončena  diskusí o nově vznikajících rizicích jako výzvách pro budoucnost.  Zvláštní důraz bude kladen na roli nových médií při komunikaci o rizicích a krizích, které mají sloužit jako nástroje pro rozhodování a komunikaci.

Symposium je otevřené  veřejnosti, registrace je nutná do  1. 11. 2013.

 

Zdroj:  Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR )