Bezpečnost potravin

BfR: Koňské maso v potravinovém řetězci

Vydáno: 19. 2. 2013
Autor: berankova1

Informace Německého úřadu pro hodnocení rizik ze dne 18. 2. 2013.

Německé úřady byly informovány systémem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) na možnost chybně označených výrobků, obsahujících koňské maso. Podle prohlášení maloobchodního průmyslu, bylo při testování v německých laboratořích detekováno v jednotlivých vzorcích koňské maso, výrobky byly proto preventivně staženy z prodeje.

Britský úřad pro potraviny – FSA (British Food Standard Agency) nalezl rezidua fenylbutazonu ve vzorcích koňského masa. Zda jsou výrobky v Německu také kontaminovány touto látkou, nebylo zatím potvrzeno. Použití aktivní látky fenylbutazonu je oficiálně zakázáno u zvířat používaných na výrobu potravin. Britské úřady oznámily, že se jedná pouze o stopy fenylbutazonu v koňském mase. Pokud německé a evropské úřady kontrolující potraviny potvrdí, že nejsou žádné  případy výrobků s vyšší hladinou reziduí, pak je nepravděpodobné, že by konzumace takovýchto potravin měla nepříznivé účinky na zdraví spotřebitelů.

Detekování koňského masa v potravinách oficiálními metodami  je v Německu dostupné od roku 2002. Koňské maso je detekováno systematicky hledáním specifické koňské DNA (metodou PCR). Procedura PCR pro detekci koňského masa byla uznána, pod záštitou BfR (The Federal Institute for Risk Assessment, Bundesinstitut für Risikobewertung), s úkolem „identifikace zvířat a rostlin“.

Zdroj:   BfR