Bezpečnost potravin

BfR: EU PARC – Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek

Vydáno: 4. 12. 2023
Autor: BfR

Foto: Shutterstock

Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) představil novou online platformu „PARCopedia“, která poskytuje informace o rizicích chemických látek a umožňuje vést odborný dialog.

Jak chemické látky ovlivňují člověka a životní prostředí? Partnerství EU „PARC“ se snaží přicházet této otázce na kloub. Zkratka EU PARC znamená „European PARC – „Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek“. Tento rozsáhlý projekt má také své vlastní fórum: Nedávno byla spuštěna platforma „PARCopedia“ jako součást projektu PARC pro správu vědeckých informací a výměnu informací o hodnocení rizik chemických látek.

Registrace do platformy je možná na adrese https://parcopedia.eu/register a je bezplatná. Jediné, co je požadováno, je vaše jméno, délka praxe a e-mailová adresa.

Nová platforma „PARCopedia“ je určena všem, kteří se profesionálně zajímají o hodnocení chemických látek, ať už z hlediska výzkumu nebo vývoje metod, hodnocení rizik nebo jejich komunikace, řízení rizik nebo politiky. Členství v  PARC není vyžadováno.

Platforma „PARCopedia“ byla založena pod společným vedením Německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) a portugalského partnerského úřadu  INSA. Potřebné IT bylo zajištěno Aristotelovou univerzitou v Soluni. Dalšími významnými přispěvateli byli vědci z Německé spolkové agentury pro životní prostředí (UBA), Univerzity v Birminghamu, Masarykovy univerzity v Brně a řecké General Chemical State Laboratory v Aténách.

Platforma „PARCopedia“ poskytuje fórum pro výměnu informací o všech tématech týkajících se hodnocení rizik chemických látek, a to napříč všemi tematickými a oborovými hranicemi:

  • Na webech (v současné době jsou stále vytvářeny) mohou registrovaní členové najít informace o chemických látkách a skupinách látek, metodách zkoušení a hodnocení, probíhajících projektech a aktivitách i regulačních postupech. Slovníček vysvětluje důležité pojmy a seznamuje s institucemi a zákony v oblasti hodnocení chemických látek.
  • Na „dashboardu“ členové přijímají novinky z oblasti posuzování chemických látek i informace o aktuálních událostech a inzerátech pracovních míst a jsou informováni o novinkách na platformě.
  • V oblasti sociálních médií mohou členové prezentovat sebe a svou práci a navazovat kontakty s ostatními ve veřejných i soukromých diskusních skupinách, zakládat diskusní fóra nebo provádět průzkumy veřejného mínění.

Platforma PARCopedia, jako produkt projektu PARC, klade zvláštní důraz na propagaci inovativních koncepcí a metod hodnocení rizik („New Approach Methodologies“, NAM). Na cestě k „nové generaci hodnocení rizik“ („Next-Generation Risk Assessment“, NGRA) je třeba překonat důležité výzvy.

Mezi cíle nové platformy patří zejména zlepšení úrovně znalostí o potenciálu nových metod testování a hodnocení a pochopení regulačních procesů, jakož i odbourání jazykových bariér. Takto se má vytvořit základ pro intenzivní vědeckou a politickou výměnu informací v rámci všech odborných oblastí a mezi všemi profesními skupinami.


Zdroj: BfR („Knowing what chemicals are all about„)