Bezpečnost potravin

Bezpečnost vysokých dávek vitaminů a minerálních látek

Vydáno: 14. 5. 2003
Autor:

Expertní skupina pro vitaminy a minerální látky ve Velké Británii kritickým zhodnocením vysokého příjmu 34 vitaminů a minerálních látek určila pět faktorů, které mohou mít negativní vliv na zdraví, pokud se dlouhodobě konzumují ve vysokých dávkách.

Úřad pro kontrolu potravin (FSA) ve Velké Británii varuje před dlouhodobým užíváním a před vysokými dávkami určitých vitaminů a minerálních látek, neboť mohou způsobovat nevratné poškození zdraví. Uvedené varování bylo zveřejněno poté, co bylo vědecky zhodnoceno 34 vitaminů a minerálních látek, a to se speciálním zaměřením na jejich dlouhodobý příjem.
FSA uvádí, že většina doplňků stravy je bezpečných, avšak bylo zjištěno pět látek, které, pokud se konzumují ve velkých množstvích po dlouhou dobu, mohou mít trvalé škodlivé účinky. Jsou to: beta-karoten, hořčík, nikotinová kyselina, fosfor a zinek.
Beta-karoten se dává do souvislosti se zvýšeným rizikem rakoviny plic u kuřáků a osob vystavovaných účinkům azbestu.
Hořčík je spojen u starších osob s onemocněním svalů a nervů.
Nikotinová kyselina je spojena s poškozením buněk.
Fosfor může poškozovat orgány a tkáně.
Zinek může poškozovat imunitní systém.
FSA rovněž radí bez lékařského doporučení nekonzumovat více než 10 mg vitaminu B6 denně. Vysoké dávky po dlouhou dobu mohou způsobovat znecitlivění ramen a nohou.
FSA dále varuje, aby se denně nekonzumovalo více než 1 000 mg vitaminu C, 1 500 mg vápníku a 17 mg železa. Mohou způsobovat bolesti břicha a průjem. Jakmile se však jejich přísun zastaví, symptomy vymizí.
V některých nových studiích se zjistilo, že suplement pikolinátu chromu je spojen s poškozením DNA a se zvýšením rizika rakoviny. Ve Velké Británii byly podány návrhy na zákaz tohoto suplementu. FSA, která konzultovala navrhovaný zákaz s výrobci, došla ve svém kritickém hodnocení k závěru, že u osob, které denně konzumují maximálně 10 mg pikolinátu chromu, pravděpodobně nedojde k vývoji zdravotních problémů souvisejících s touto látkou. Výrobci doplňků stravy uvítali zprávu FSA.

www.food.gov.uk