Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin: zjednodušený systém pro usnadnění darování potravin

Vydáno: 12. 11. 2018
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vytvořil jednodušší systém řízení bezpečnosti potravin pro maloobchodníky.


Foto: Shutterstock

Úřad EFSA vytvořil nový jednodušší systém řízení bezpečnosti potravin, který má malým prodejcům usnadnit darování potravin.

Zjednodušený systém nebude od maloobchodníků vyžadovat, aby měli podrobné znalosti o konkrétních rizicích. Systém zahrnuje kroky důležité pro ověření, zda jsou darované potraviny bezpečné, jako je např. kontrola trvanlivosti, udržování chladicího řetězce a zajištění komunikace mezi dárcem a příjemci.

Podle nového systému je třeba, aby maloobchodníci věděli, že existují biologická, chemická a fyzikální nebezpečí; že mohou být v potravinách přítomné alergeny; a také že vynechání klíčových kontrolních činností, jako je např. oddělování surovin od vařených výrobků, může znamenat riziko pro spotřebitele.

Zjednodušený systém je určen pro distribuční centra potravin, supermarkety, hospody, restaurace a další malé obchodníky. Zajištění bezpečnosti u darovaných potravin je obzvláště náročné, protože potraviny se často blíží ke konci své trvanlivosti, a také proto, že do řetězce darování potravin se zapojuje více subjektů. Vědecké stanovisko má pomoci dárcům a příjemcům potravin (potravinovým bankám a dalším charitativním organizacím) definováním zjednodušeného systému řízení bezpečnosti potravin, aby bylo zajištěno přerozdělení bezpečných potravin těm, kteří je potřebují.

Marta Hugas, vedoucí odborník úřadu EFSA, uvedla: „Tento jednodušší systém si od nás vyžádala Evropská komise po pozitivních zkušenostech s předchozími vědeckými doporučeními EFSA v dané oblasti, aby usnadnila malým obchodníkům darování potravin. Zjednodušený systém by měl také přispět ke snižování potravinového odpadu, což je jednou z priorit EU.“

Nový systém používá přehledné vývojové diagramy k sumarizaci fází výroby a jednoduché tabulky, aby maloobchodníky provedl procesem řízení bezpečnosti potravin, od identifikace rizik až po kontrolní opatření, v souladu s platnými předpisy. Diagramy a tabulky jsou obecné, a mohou být provozovateli potravinářských podniků nastaveny tak, aby odpovídaly zaměření a činnosti jejich podniku.

V předcházejícím vědeckém stanovisku úřad EFSA vyvinul jednoduchý systém řízení bezpečnosti potravin pro pět typů malých potravinářských podniků – řeznictví, pekařství, obchod s rybami, prodejnu potravin a zmrzlinářství.

Potravinový odpad

Pouze malá část přebytku potravin v EU je přerozdělována. V roce 2017 Evropská federace potravinových bank zajistila 44 700 předním charitativním organizacím 4,1 milionů jídel každý den ve prospěch 8,1 milionu lidí.

Revidovaná legislativa EU o nakládání s odpady, která byla přijata v květnu roku 2018, vyzývá země EU, aby přijaly opatření ke snižování potravinového odpadu v každé fázi potravinového dodavatelského řetězce, aby sledovaly a podávaly zprávy o množství potravinového odpadu na základě společné metodiky EU pro měření potravinového odpadu.

 

Zdroj: EFSA