Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin a stáří

Vydáno: 24. 2. 2004
Autor:

Náchylnost k alimentárním onemocněním roste se zvyšujícím se věkem. Odborníci poukazují na to, že otázce zajištění bezpečnosti potravin u starých lidí by měla být věnována větší pozornost.

Za jednu z příčin zvýšeného rizika vzniku alimentárních onemocnění u starých lidí je považována skutečnost, že některé funkce lidského  organismu se začínají zhoršovat nebo zpomalovat. Např. problémy se zrakem jsou velmi běžné. Pro starší spotřebitele je pak velmi složité přečíst informace na obalech nebo dobu doporučené spotřeby. Člověk, který špatně vidí, si také často nevšimne, že nádobí nebo pracovní místo není dostatečně umyté nebo že došlo ke změně barvy potraviny.
Starší lidé se také již nemohou plně spolehnout na svůj čich, který se často zhoršuje v důsledku  zvýšené konzumace léků  nebo nemoci. Nepříjemný zápach je jedním z významných varovných signálů pro spotřebitele, že s příslušným potravinářským výrobkem není něco v pořádku. Starší lidé však varování někdy nemohou včas zaregistrovat.
Prsty ztrácejí sílu a zručnost, vznikají problémy s loupáním zeleniny, balením potravin a otevíráním a zavíráním nádob. Při mytí nádobí v rukavicích, není zaručeno, že nádobí bude dokonale čisté.
Staří lidé mají také problémy s chůzí, někteří se mohou pohybovat pouze s pomocí druhé osoby, stání na místě dlouhou dobu je pro ně náročné. Delší úklid spíží a pracovního místa v kuchyni je pro ně velmi vysilující. V řadě případů mají problémy s nakupováním, vzniká nebezpečí, že budou skladovat potraviny příliš dlouhou dobu.
Také paměť se zhoršuje, stává se pak, že pokrmy nejsou připravovány podle doporučených postupů, např. se zapomene na důležitý úkon nebo se nedodrží doporučená teplota a doba přípravy.
Dalším faktorem je skutečnost, že staří lidé jsou více náchylní k nemocím, včetně alimentárních. Stárnutím se snižuje obranyschopnost imunitního systému, který je dále oslabován např. chemoterapií, chirurgickým zákrokem nebo chronickou nemocí (onemocnění srdce, cukrovka). U starších lidí je průběh alimentárních onemocnění často komplikovanější a delší než u mladší populace.
Řada starých lidí trpí podvýživou, což také zvyšuje náchylnost k infekcím, včetně těch, které způsobují patogenní organismy v potravinách. Existuje řada příčin pro snížení chuti k jídlu u starých lidí: léčba, trávicí potíže, chronická nemoc, fyzický handicap, deprese. Nižší či nízké příjmy nutí řadu starých lidí šetřit a tím i  snižovat výdaje na  nákup potravin.
Zvýšená náchylnost k alimentárním onemocnění u starých lidí je také vyvolána snížením kyselosti žaludečních šťáv. Kyselé prostředí napomáhá likvidaci patogenních mikroorganismů před tím, než by mohly proniknout do tenkého střeva. Při nižší kyselosti žaludečních šťáv se zvyšuje nebezpečí možnosti propuknutí infekce. Také trávení se se zvyšujícím věkem zpomaluje, což umožňuje, aby patogenní mikroorganismy měly dostatek času pro růst a tvorbu toxinů v tlustém střevě.
Jak už bylo zmíněno, ekonomické obtíže mohou způsobit také problémy s bezpečností potravin u seniorů. V řadě případů senioři nechtějí někdy vyhazovat i ty potraviny, u kterých lze již pochybovat o jejich zdravotní nezávadnosti.  Ekonomická nouze nutí seniory neobnovovat poškozené kuchyňské nádobí nebo nevyhovující zařízení.    
http://www.eufic.org