Bezpečnost potravin

Bezpečnost potravin a požadavky na jakost potravinářských výrobků, nové technologie, kontrola orgány státního dozoru

Vydáno: 23. 11. 2004
Autor:

Seznámit cílovou skupinu s požadavky na jakost potravinářských výrobků a z toho vyplývající potřebou zavádění nových technologií, systémy a postupy při definování a kontrole požadavků, systémem včasného varování (RASF) včetně národních a mezinárodních struktur zajišťujících dozor v oblasti bezpečnosti potravin, novými technologiemi

Identifikační číslo projektu:

41204

Návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření OP

Opatření 1.2.

Téma projektu:

Bezpečnost potravin a požadavky na jakost potravinářských výrobků, nové technologie, kontrola orgány státního dozoru

 

Cíle vzdělávání:

 

Seznámit cílovou skupinu s požadavky na jakost potravinářských výrobků a z toho vyplývající potřebou zavádění nových technologií, systémy a postupy při definování a kontrole požadavků, systémem včasného varování (RASF) včetně národních a mezinárodních struktur zajišťujících dozor v oblasti bezpečnosti potravin, novými technologiemi a nároky kontrolních orgánů státního dozoru.

 

 

Cílová skupina účastníků:

Majitelé zemědělských podniků, majitelé farem a management společností které se zabývají výrobou potravinářských produktů

Region/y realizace:

Celá ČR

Předpokládaná časová dotace:

3denní po 8 hodinách 3 × opakovat = 72 výukových hodin

Přibližný termín realizace:

únor – říjen 2005

Požadavek vstupního hodnocení účastníků:

NE

Požadavek výstupního hodnocení účastníků:

NE

Certifikace účastníků:

Osvědčení o účasti

Hodnocení kurzu účastníky:

Je požadováno

Předpokládaný celkový počet proškolených účastníků (minimální počet účastníků 1 kurzu je 12 osob):

700

Finanční limit projektu:

800 000,- Kč