Bezpečnost potravin

Bezpečnost pokrmů v gastronomii

Vydáno: 15. 11. 2004
Autor:

Nová publikace v Zemědělské a potravinářské knihovně při ÚZPI představuje příručku pro pracovníky restaurací, hotelů a účelového stravování zaměřenou na systém kritických bodů (HACCP), správnou výrobní a hygienickou praxi, aktuální legislativu. Informuje o nebezpečích při přípravě a manipulaci se surovinami, polotovary a pokrmy.

Zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se na všechny provozovatele stravovacích služeb rozšiřuje povinnost dosud platná jen pro některé výrobce tj. zajistit zdravotní nezávadnost pokrmů uplatněním systému kritických bodů, neboli HACCP a to nejpozději do 1. května 2004.
Příručka tématicky navazuje na již vydané a v současné době vyprodané publikace „Hygiena v gastronomii“ a „Systém kritických bodů v gastronomii“.
Publikace přináší na 160 stranách přehled nových právních povinností, srozumitelnou formou vysvětlené minimální znalosti nezbytné pro orientaci ve zdravotních nebezpečích, které vznikají při přípravě a manipulaci se surovinami, polotovary a pokrmy. Obsahuje základní požadavky správné výrobní a hygienické praxe, vysvětluje principy systému kritických bodů a jednoduchým způsobem vykládá postup zavádění tohoto systému v provozech společného stravování. Použité příklady přiblíží možnosti praktických řešení k naplnění právních povinností v této oblasti. Tato publikace jistě pomůže při výuce na odborných školách. Příručku zpracovali odborníci se zkušenostmi se zaváděním a udržováním systému kritických bodů i zkušení experti z hygienické služby.
Publikace obsahuje následující kapitoly:

  • 1. Úvod

I. Část

  • 2. Co ohrožuje provozovatele stravovacích služeb
  • 3. Legislativní požadavky

II: Část

  • 4. Zdravotní nebezpečí z potravin a pokrmů, příčiny vzniku nebezpečí
  • 5. Než začneme zavádět systém kritických bodů

III. Část

  • 6. Co je systém kritických bodů
  • 7. Postup při zavádění systému kritických bodů v provozu společného stravování
  • 8. Obecná příručka systému kritických bodů (HACCP) – „komplexní varianta“
  • 9. Obecná příručka systému kritických bodů (HACCP) – „jednodušší varianta“
  • 10. Slovníček

Na http://www.foodservice.cz/cz/fs/hygiena.htm jsou uvedeny doplňující informace, přístupné pro čtenáře, kteří si příručku zakoupili.
Publikaci získala Zemědělská a potravinářská knihovna darem od vydavatele – Českého a slovenského odborného nakladatelství.
Po zařazení do fondu knihovny bude publikace přístupná všem četnářům.
Více informací o publikaci je k dispozici na zde.