Bezpečnost potravin

Bezpečnost bylin používaných jako náhrada hormonální substituční terapie

Vydáno: 19. 3. 2004
Autor:

Názory na bezpečnost byliny Cimicifuga racemosa, která se používá při regulaci menopauzálních symptomů, se liší. Americká asociace pro výzkum rakoviny uveřejnila informaci o jejích karcinogenních účincích. Úřad pro kontrolu potravina léků v USA ji považuje za bezpečnou.

Vzhledem k tomu, že se ženy obávají škodlivých vedlejších účinků náhradní hormonální léčby (HRT), stávají se stále populárnějšími přírodní alternativy, které jsou založeny na bylinných přípravcích. Mezi používaná patří i bylina Cimicifuga racemosa (black kohosh).
CSPI (Středisko pro výzkum ve veřejném zájmu, Center for Science in the Public Interest) vyzývá FDA (Úřad pro bezpečnost potravin a léků v USA), aby vydal varování určené ženám, neboť se zjistilo, že bylinný doplněk stravy obsahující bylinu Cimicifuga racemosa  používaný pro zmírňování menopauzálních symptomů, může zvyšovat riziko metastáz rakoviny prsu a dále selhání jater.
CSPI požaduje rovněž na Ministerstvu zdravotnictví USA, které v současné době prověřuje účinnost této byliny, aby ženy, které se zúčastňují výzkumu, byly dostatečně seznámeny s možnými zdravotními riziky z její konzumace. O negativních účincích této byliny by měli podle CSPI informovat své pacientky také praktičtí lékaři.
Varování před konzumací byliny Cimicifuga je založeno na zprávě, kterou v červenci 2003 uveřejnila Americká asociace pro výzkum rakoviny (AACR). Ve stejnou dobu však byl publikován příspěvek pod názvem “Kritické zhodnocení bezpečnosti Cimicifuga racemosa při zmírňování menopauzálních symptomů”. Uvedená práce je prvním zhodnocením všech literárních zdrojů týkajících se preklinického i klinického prověřování bezpečnosti různých forem Cimicifuga, dále zpráv z monitoringu FDA a WHO, monografií, příruček, dosud nepublikovaných informací od výrobců aj.
Autoři tohoto kritického zhodnocení uvádějí, že účinky Cimicifuga mohou záviset na typu použitého extrakčního prostředku k výrobě extraktu byliny. Zpráva jasně obhajuje bezpečnost specifických extraktů Cimicifuga, především isopropanolových přípravků. Pro ženy, které mají menopauzální symptomy a kterým je kontraindikována extrogenní terapie, jsou bezpečnou alternativou.
Více informací zde.