Bezpečnost potravin

Bezpečnost a výživová hodnota GM potravin a krmiv

Vydáno: 20. 12. 2006
Autor:

EFSA zahájil připomínkové řízení k bezpečnosti a výživové hodnotě GM potravin a krmiv.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil na svých internetových stránkách návrh zprávy pod názvem “Posouzení bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a krmiv získaných z geneticky modifikovaných plodin. Úloha krmných pokusů u zvířat” (viz příloha). K uvedenému návrhu byla zahájena dne 15. prosince 2006 veřejná diskuse. Připomínky lze zasílat do 31. ledna 2007 prostřednictvím předepsaného formuláře.
EFSA má zájem o názory vědecké obce, členských států i zainteresovaných subjektů.

Příloha: Draft Report on the Safety and Nutritional assessment of GM Plant derived Foods/Feeds – The role of animal feeding trials

EFSA