Bezpečnost potravin

Beta-glukany z pekařských kvasnic jako „novel food“

Vydáno: 6. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Rozhodnutí 2011/762/EU povoluje uvedení kvasničných beta-glukanů na trh EU.

Společnost Biothera Inc. z Minnesoty podala žádost o schválení kvasnicových beta-glukanů jako složek potravin nového typu, za účelem jejich uvádění na trh EU. Tyto složky připravované pomocí Saccharomyces cerevisiae se mají uplatňovat např. v suplementech, šťávách, pečivu a potravinách pro zvláštní výživové účely (PARNUTS, kromě kojenecké výživy). Beta-glukany mají pozitivní vliv na imunitní systém a na hladinu cholesterolu, a tím na kardiovaskulární zdraví.
Pozitivní stanovisko EFSA (EFSA-Q-2010-00952) vyústilo ve vydání rozhodnutí 2011/762/EU, kterým se povoluje uvedení kvasničných beta-glukanů na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97 (OJ L 313, 26.11.2011, s. 41)

EU Food Law, 2011, č. 512, s. 7