Bezpečnost potravin

Belgie má v úmyslu zakázat BPA v nádobách určených dětem do 3 let

Vydáno: 16. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Připomínky k notifikaci týkající se zákazu bisfenolu A může Komise a členské státy podat do 4. června 2011. Belgický předpis by měl nabýt účinnosti od 1. ledna 2013.

Belgie ohlásila svůj záměr zakázat kontroverzní bisfenol A (BPA) v nádobách a veškerých obalech používaných na stravu dětí do 3 let, a to od 1. ledna 2013. Notifikace, která byla zaslána Komisi 1. 3. 2012, následuje po notifikaci obdobného národního předpisu ohlášeného sousední Francií v r. 2011. Do 4. června 2012 má Komise a členské státy čas k připomínkování.
Ve stručném odůvodnění se uvádí, že belgická národní zdravotní rada Superior Health Council (CSS) vydala 3. 11. 2010 stanovisko, jehož cílem je, aby veřejnost včetně dětí nebyla vlivem BPA ohrožena na zdraví.
Notifikace zdůrazňuje nutnost přijetí opatření, i když stále ještě trvá nejistota ohledně neurotoxicity této látky, ohledně toxikokinetiky, účinku v malých dávkách, účinku na imunitní systém a na vývoj, a  možnosti, že může zvyšovat riziko rakoviny mléčné žlázy při expozici během těhotenství a laktace. Notifikace zdůrazňuje, že i úřad EFSA ve svém stanovisku z 30. 9. 2009 uvádí, že jsou nutné další studie.
Z těchto důvodů je třeba v maximální možné míře omezit alespoň expozici malých dětí BPA.