Bezpečnost potravin

Bazální monitoring zemědělských půd – Zpráva za období 1995–2019

Vydáno: 19. 4. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Zpráva Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Zpráva „Bazální monotoring zemědělských půd, půdní reakce a obsah živin“ hodnotí výsledky za rok 2019 a za uplynulé cykly (2013, 2007, 2001 a 1995).

Půdní data shromažďovaná ÚKZÚZ jsou výslednicí časově, personálně a profesionálně velmi náročných operací od kvalifikovaných odběrů půd, jejich přípravu pro rozbor, analýzu v laboratoři až po závěrečné vyhodnocení. Ucelený soubor výsledků je hodnotnou databází, která slouží k vyhodnocení půdních vlastností, jejich vývoje a tak napomáhá zabránit případným negativním jevům vedoucím k degradaci půdy.

Předkládaná zpráva hodnotí výsledky půdní reakce a obsahy živin v půdě za rok 2019. (Vyhodnocení vývoje obsahu živin od roku 1995 bude zveřejněno ve druhé části.)

 

Přílohy

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock