Bezpečnost potravin

Barvené vepřové prodávané ve Švédsku jako hovězí

Vydáno: 6. 2. 2013
Autor: sukova1

Zjištěný přídavek barviva azorubin do vepřového masa způsobil, že vepřové maso z Maďarska a Argentiny má být důsledněji monitorováno z hlediska složení.

Švédský Úřad pro bezpečnost potravin (NFA) v říjnu  2012 zjistil přídavek barviva azorubin E 122 do masa, které bylo prodáváno jako hovězí, ale bližším šetřením se zjistilo, že se jedná o levnější vepřové. Barvivo patří mezi schválené přídatné látky a v aplikovaných dávkách není nebezpečné pro zdraví, ale uvedený případ aplikace znamená z hlediska spotřebitele falšování.

Úřad NFA provedl nahlášení do systému RASFF, že příslušné dodávky byly staženy z trhu,  a  rozhodl  o důslednějším testování masa z Maďarska a Argentiny z hlediska obsahu cizorodých nežádoucích složek.


EU Food Law, 2012, č. 553, s. 13


Související informace:
Lidovky.cz:  „Nebezpečné maso: Maďaři barvili vepřové a prodávali ho jako hovězí
Novinky.cz:  Po Švédsku se barvené vepřové maso objevilo také na Slovensku …