Bezpečnost potravin

Bakterie Salmonella a Campylobacter vykazují i nadále vysokou úroveň antibiotické rezistence

Vydáno: 6. 4. 2022
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA a ECDC vydaly souhrnnou zprávu EU o antimikrobiální rezistenci zoonotických a indikátorových baktérií.

Foto: Shutterstock 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydaly „Souhrnnou zprávu Evropské unie o antimikrobiální rezistenci zoonotických a indikátorových bakterií z lidí, zvířat a potravin za období 2019-2020“. Ve zprávě se uvádí, že antibiotická rezistence bakterií Salmonella a Campylobakter je stále vysoká.

Kampylobakterióza byla v roce 2020 nejčastěji hlášenou zoonózou v EU a nejčastěji hlášenou příčinou onemocnění z potravin. Izoláty bakterií Campylobacter z lidí a drůbeže nadále vykazují velmi vysokou rezistenci vůči ciprofloxacinu, fluorochinolonovému antibiotiku, které se běžně používá k léčbě některých typů bakteriálních infekcí u lidí. 

Odborníci ve zprávě zaznamenali rostoucí trendy rezistence vůči fluorochinolonovým antibiotikům u lidí a brojlerů u bakterie Campylobacter jejuni. U bakterie Salmonella Enteritidis, což je nejčastější typ salmonely u lidí, byly pozorovány rostoucí trendy rezistence vůči chinolonovým/fluorochinolonovým antibiotikům. U zvířat byla rezistence k těmto antibiotikům u baktérií Campylobacter jejuni a Salmonella Enteritidis obecně střední až vysoká.

Navzdory rostoucím trendům rezistence vůči určitým antibiotikům však současná rezistence vůči dvěma kriticky důležitým antibiotikům zůstává nízká u bakterií E. coli, Salmonella a Campylobacter, u lidí  a u zvířat určených k produkci potravin.

V období 2016-2020 byl zaznamenán pokles rezistence vůči tetracyklinům a ampicilinu u bakterie Salmonella u lidí (v devíti zemích vůči tetracyklinům a v deseti zemích vůči  ampicilinu), zvláště průkazné to bylo u bakterie Salmonella Typhimurium. Navzdory poklesu zůstává rezistence vůči těmto antibiotikům stále vysoká u bakterií z lidí i zvířat.

Kromě toho byl ve více než polovině zemí Evropské unie pozorován statisticky významný klesající trend v prevalenci u bakterie E. coli produkující ESBL (extended-spectrum β-lactamase) u zvířat určených k produkci potravin. To je důležité zjištění, protože tyto kmeny bakterie E. coli produkující ESBL jsou zodpovědné za závažné infekce u lidí.

Rezistence vůči karbapenemu zůstává extrémně vzácná u bakterií E. coli a Salmonella ze zvířat určených k produkci potravin. Karbapenemy jsou třídou antibiotik poslední záchrany a jakékoli nálezy ukazující rezistenci vůči nim u zoonotických bakterií jsou znepokojivé.

Přestože zjištění a trendy odpovídají údajům hlášeným v předchozích letech, pandemie COVID-19 měla dopad na množství hlášených údajů, zejména pokud jde o veřejné zdraví.

Interaktivní nástroj pro vizualizaci dat ukazuje úroveň antimikrobiální rezistence zkoumaných  bakterií u lidí, zvířat a potravin v jednotlivých zemích v letech 2019 a 2020.

Kromě toho jsou údaje o antibiotické rezistenci přenášené lidskou potravou a vodou uveřejněny v atlasu ECDC „Atlas sledování infekčních nemocí“ (u nemocí kampylobakterióza, salmonelóza a shigelóza).

 

 

Zpráva EFSA a ECDC 

 

Zdroj: EFSA