Bezpečnost potravin

Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí sušené mléčné výživy pro kojence?

Vydáno: 25. 10. 2013
Autor: Zdroj: časopis Výživa a potraviny

Bakterie rodu Cronobacter vykazují extrémní odolnost vůči vysokému osmotickému tlaku a vysychání, a proto jsou schopny dlouhodobě přežívat v potravinách s velmi nízkou aktivitou vody.

Článek „Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí sušené mléčné výživy pro kojence?“ přináší informace o bakteriích rodu Cronobacter a jejich významu při onemocnění malých dětí, které je spojeno s konzumací kojenecké mléčné výživy. Preventivní opatření jsou zaměřena především na dodržování zásad správné výrobní a hygienické praxe.

Bakterie rodu Cronobacter (čeleď Enterobacteriaceae)
Odolnost jednotlivých kmenů bakterií Cronobacter k záhřevu je značně rozdílná. Ke kontaminaci pasterovaných výrobků dochází pravděpodobně při jejich sušení, plnění či rekonstituci. Bakterie mají dobrou odolnost k nízkému pH (růst v rajčatových šťávách, fermentovaných potravinách). Bakterie vykazují extrémní odolnost vůči vysokému osmotickému tlaku a vysychání, a proto jsou schopny dlouhodobě přežívat v potravinách s velmi nízkou aktivitou vody jako je kojenecká mléčná výživa či kojenecké obilné kaše. Díky svým vlastnostem se bakterie rodu Cronobacter stávají dominantní v teplém a suchém prostředí (např. v blízkosti sušicích zařízení) a zvyšuje se tak riziko post-procesní kontaminace.
Některé kmeny tvoří biofilm, jenž zvyšuje odolnost bakterií ke stresu, účinku antibiotik a sanitačních prostředků, což představuje problém zejména v nemocnicích, školkách či jídelnách.

Bakterie rodu Cronobacter vyvolávají sporadické infekce i hromadná onemocnění postihující zejména centrální nervovou soustavu. Nejčastěji se jedná o zánět mozkových blan (meningitidu) či nekrotizující enterokolitidu při infekci střev. Ta se vyskytuje 10 x častěji u dětí krmených mléčnou výživou oproti dětem krmeným mateřským mlékem. Další symptomy zahrnují sepsi (otravu krve), krvavý průjem či abscesy na mozku. Průběh onemocnění bývá obvykle vážný (úmrtnost se pohybuje mezi 10 – 80 %).

Infekce postihuje všechny věkové skupiny, vysoce riziková je pro předčasně narozené děti a novorozence s nízkou porodní váhou či oslabenou imunitou.

Preventivní strategie pro omezení infekce bakteriemi rodu Cronobacter je zaměřena na zajištění bezpečné výroby, skladování a používání sušené mléčné výživy v souladu s principy správné výrobní a hygienické praxe.

(Autorky článku „Bakterie rodu Cronobacter – nebezpečí sušené mléčné výživy pro kojence?“: MVDr. Š. Cupáková, Ph.D., MVDr. L. Necidová, Ph.D., Ústav hygieny a technologie mléka, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

Výživa a potraviny 68, 2013, č. 4, s. 99-101