Bezpečnost potravin

Australské centrum „excelence“pro bezpečnost potravin

Vydáno: 9. 7. 2004
Autor:

"Australian Food Safety Centre of Excellence“ bylo zřízeno v červenci 2003 s cílem zajistit v Austrálii bezpečnost potravin pomocí programů vědeckého výzkumu, distribuce poznatků a vzdělávání.

„Australian Food Safety Centre of Excellence“ bylo založeno na základě iniciativy „Národní strategie potravinářského průmyslu“ v rámci federální vlády a je řízeno Ministerstvem zemědělství, rybolovu a lesnictví. Bylo zřízeno v červenci 2003 s cílem zajistit v Austrálii bezpečnost potravin pomocí programů vědeckého výzkumu, vzdělávání a  šíření poznatků. Centrum je sdružením Tasmánského institutu zemědělského výzkumu (TIAR) a Australských potravinářských věd (FSA). K hlavním členům zúčastněným v dozorčí radě patří: Dairy Australia, Grains Research and Development Corporation, Meat and Livestock Australia, OzFood Net, Rural Industries Research and Development Corporation, Seafood Services Australia, Tasmanian Government and Victorian Departement of Primary Industries. Excelence je chápána jako nejvyšší stupeň konkurenceschopnosti, profitability a dlouhodobé úspěšnosti organizace, která je vnímána všemi zainteresovanými stranami. Charakteristické je excelentní vedení s jasnou navigací k úspěchu prostřednictvím vyváženého uspokojování potřeb všech zainteresovaných stran.

Excelence je chápána jako nejvyšší stupeň konkurenceschopnosti, profitability a dlouhodobé úspěšnosti organizace, která je vnímána všemi zainteresovanými stranami. Charakteristické je excelentní vedení s jasnou navigací k úspěchu prostřednictvím vyváženého uspokojování potřeb všech zainteresovaných stran.
„Centrum má splňovat v zásadě čtyři programová zaměření:“

–          vědecké zkoumání 

 –         transfer poznatků    

–          vzdělávání a

–          rozvoj obchodu.

 

 

Vědecké zkoumání je zaměřeno hlavně na oblasti řízení rizika, funkční genomiku a odhalování možných nebezpečí. 80 % vědeckého programu spadá do strategického výzkumu – bezpečnost potravin, prediktivní mikrobiologie, membránová fyziologie a genomika mikrobiologického nebezpečí, vyhodnocování metod alternativních k PCR (polymerázová řetězová reakce), záležitosti kolem plísní (Alternaria) v zrninách. Zbývajících 20 %  výzkumu reaguje na vyskytnuvší se problémy (např. alergeny, Enterobacter, analytické metody pro přírodní toxiny). Existuje také možnost, aby společnosti kontaktovaly Centrum a nasměrovaly výzkum podle aktuálních potřeb. <?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-

Transfer informací bude umožněn prostřednictvím postupně vytvářených webových stránek (dva  moduly jsou vytvořeny, třetí bude v provozu v září 2004).

Vzdělávací program by měl proškolit osoby, které se budou zabývat řízením bezpečnosti. Partnerský program umožní i krátkodobé pobyty pracovníků v jiném sektoru (v jiném průmyslovém oboru, z řídicí nebo akademické sféry do průmyslu), aby se umožnila lepší komunikace a spolupráce.

Program rozvoje obchodu spočívá v koordinaci mezi vývojovými pracovišti, Centrem, průmyslovými a dalšími podnikatelskými organizacemi.

 

Food Austral, 56, 2004, č. 6, s. 257

http://www.foodsafetycentre.com.au