Bezpečnost potravin

Australané testují GM pšenici odolnou vůči suchu  

Vydáno: 7. 7. 2008
Autor:

Australský regulační úřad (OGTR) povolil polní pokusy s geneticky modifikovanou pšenicí, vybavenou geny rezistence vůči suchu na ploše 40 arů s platností až do roku 2010.

(lid) – Australský regulační úřad pro genové techniky (OGTR) povolil polní pokusy s geneticky modifikovanou pšenicí. Až do března 2010 bude možné každý rok provádět testování na polích o rozměrech 40 arů GM pšenici odolnou vůči suchu. Každá rostlina obsahuje ve své genové výbavě 15 cizích genů, které jsou nositeli odolnosti vůči stresu vyvolanému suchem, uvedla agrární tisková služba AIZ. Geny rezistence pocházejí původně z genové výbavy kukuřice, huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana), kvasinky a jednoho mechu. Podle informací, které odvysílala státní zpravodajská stanice ABC News dosáhly podobné linie pšenice při pokusech, které probíhaly v loňské sezóně za sucha, úrodu vyšší o 20 % v porovnání se stávajícími odrůdami.
Ačkoliv regulační úřad spatřuje při obnoveném povolení polních pokusů pouze zanedbatelná rizika negativního působení na lidský organismus a životní prostředí, je povolení podmíněno striktním  dodržováním přísných bezpečnostních předpisů, které by měly zabránit zkřížení nebo přežití geneticky modifikovaných rostlin.
Austrálie již v minulosti opakovaně prováděla testování GM pšenic. Obdobně již regulační úřad povolil pokusy s liniemi pšenice, které jsou tolerantní vůči solím popř. vykazují změněné složení škrobu.           
Australier testen dürreresistenten GVO-Weizen. [cit. 2008-07-04],