Bezpečnost potravin

Auditní mise FVO zaměřená na rizika v krmivovém řetězci

Vydáno: 31. 10. 2012
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ.

Ve dnech 9. až 17. 10. se uskutečnila auditní mise FVO (Food and Veterinary Office) s názvem Identifikace nebezpečí a management rizik v krmivovém řetězci. Vzhledem k tomu, že stěžejní kontrolní autoritou v této oblasti je ÚKZÚZ, byla drtivá část návštěvy zaměřena právě na náš úřad.

Hlavním cílem této mise bylo prověřit nastavení systému kontroly krmiv v České republice s důrazem na bezpečnost krmných surovin a doplňkových látek dodávaných podniky, které nejsou typickými krmivářskými subjekty. Kontroly tak proběhly například u výrobce krmného vápence, v pivovaru (dodává vedlejší produkty z výroby piva ke krmení) či mlýně. Další velkou kapitolou bylo nastavení a kontroly systémů HACCP u schválených výrobců krmných směsí, se zaměřením na identifikaci a řízení rizik.

Do dvaceti dní od ukončení mise bude zaslán návrh závěrečné zprávy k vyjádření a případnému doplnění. Z předběžných závěrů, které byly prezentovány na závěrečném jednání vyplynulo, že systém kontroly krmiv v ČR je velmi dobře nastaven, že kontrolní autorita má výborný přehled o všech článcích krmivářského řetězce, a že plánování jak kontrol, tak odběrů vzorků je na vysoké úrovni. Rovněž metodické zajištění kontrol si získalo kladné hodnocení.

Hlavním doporučením pro další zvýšení funkčnosti systému je rozvoj „samokontrolních“ funkcí, tedy vlastní supervize a interního auditu.

S předběžnými závěry se zástupci ÚKZÚZ ztotožnili a deklarovali, že závěry této mimořádně profesionální kontrolní mise jsou vítaným zdrojem podnětů pro setrvalé zlepšování jejich práce.

Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu – PR, tel. 543 548 206

 

 

 

Zdroj:  ÚKZÚZ